h

Ziekelijke zorgbezuinigingen in Zwolle

15 februari 2019

Ziekelijke zorgbezuinigingen in Zwolle

Foto: SP

Het college van B&W wil de komende jaren miljoenen bezuinigen op de zorg voor Zwollenaren.

De SP vindt dit onverstandig en onnodig. Het toverwoord voor deze eerste bezuinigingsslag is ‘collectiviseren’. Een duur woord voor het feit
dat mensen minder individuele begeleiding krijgen en dat er meer collectieve zorg wordt verleend.Een systeemverandering die gevolgen heeft voor de keuzevrijheid van inwoners. Terwijl die verandering ook nog eens gepaard gaat met een forse bezuiniging. Er wordt een nog groter beroep gedaan op vrijwilligers en het netwerk dat iemand heeft. Terwijl we weten dat lang niet iedereen over zo’n netwerk beschikt en mantelzorgers overbelast raken.
Op deze wijze verwacht deze coalitie flink te kunnen snijden in de zorg. In 2020 € 500.000. Een getal dat in 2023 al oploopt naar € 2.000.000 minder zorg per jaar. Om dit mogelijk te maken, geeft het college wel extra geld uit aan (externe) projectkosten. Gemeenteraadslid Bert Sluijer: “Dit is de wereld op zijn kop. Er gaat € 373.000 op aan projectkosten om vervolgens onze eigen inwoners miljoenen te korten op zorg. Geld moet aan zorg besteed worden, niet aan externe krachten die onze zorg afbreken .”
We zijn nu al vier jaar ná de decentralisaties (waarbij veel zorgtaken door het Rijk naar de gemeenten werden overgeheveld).
Ook dat was eensysteemverandering die gepaard ging met forse bezuinigingen. We weten allemaal waar dit toe heeft geleid. Inzet op preventie is goed, maar je weet ook dat dit eerst een extra investering vraagt voordat de resultaten zichtbaar worden. Maar in plaats daarvan kiest dit college voor verder bezuinigen.

Dat kun je verwachten van VVD en ChristenUnie die dit beleid al jaren uitvoeren. Maar nu zijn Swollwacht en GroenLinks de partijen die hun handtekening zetten voor minder zorg. Dat terwijl deze partijen tot enkele uren voor de verkiezingen nog zij aan zij met ons vochten voor betere zorg. De SP presenteerde afgelopen najaar nog een tegenbegroting. Met die begroting was er ruimte genoeg om deze bezuiniging niet door te hoeven voeren. Het gaat dus niet om onmogelijkheden. Het is een politieke keuze om te bezuinigen op mensen die onze hulp het hardst nodig hebben. De SP zal zich hier tegen blijven verzetten. Op straat en in de raad.

U bent hier