h

Gemeenteraad laat Zwolse huurders (opnieuw) in de steek

17 juni 2020

Gemeenteraad laat Zwolse huurders (opnieuw) in de steek

Foto: SP Zaanstreek / Huurders demonstreren tegen de huurverhoging: 0% is genoeg!

Veel Zwolse huurders krijgen dit jaar weer forse huurverhogingen. Onze fractie diende maandag 3 moties in om de huurverhoging te blokkeren en huren te matigen. Zowel de wethouder, als een grote meerderheid van de gemeenteraad blijven blind voor deze problemen en blokkeerden opnieuw alle pogingen daar wat aan te doen.

De SP stelde in april al vragen over de huurverhogingen en signalen van huurders dat zij niet in aanmerking kwamen voor ‘maatwerk’ door de woningbouwcorporaties. Uit de beantwoording blijkt dat 7739 huishoudens een huurverhoging boven inflatie (2,6 procent) krijgen. Soms komen huurders zelfs niet in aanmerking voor ‘maatwerk’ omdat hun huur 1 cent te hoog uitvalt. Wethouder Anker (CU) negeerde deze signalen maandag en deed het overkomen alsof er in Zwolle amper problemen zijn.

Het college weigert in te grijpen en nieuwe afspraken te maken met de corporaties. Wethouder Anker verschuilt zich daarbij achter het Sociaal Huurakkoord van de Woonbond en de koepel van woningbouwcorporaties Aedes. Dit heeft als doel de huren niet met meer dan de inflatie te laten stijgen. Het is inmiddels duidelijk dat het Sociaal Huurakkoord niet werkt voor Zwollenaren. 

Nog een lange weg te gaan

De Zwolse politiek heeft amper oog voor de betaalbaarheid van huren. De SP brengt dit al jaren onder de aandacht via vragen en moties, maar de meerderheid op het stadhuis blijft doof.

Alleen de PvdA en in mindere mate GroenLinks zien de problemen en willen hier ook wat aan doen. Steeds weer blokkeren de ChristenUnie, VVD, D66 en Swollwacht iedere poging huurders te ontzien. Oproepen aan de landelijke politiek mogen van deze partijen niet omdat “we er niet over gaan” tegelijkertijd weigeren ze ook lokaal iets te doen. Vooral de draai van Swollwacht is opvallend. In 2018 steunde de partij nog een motie van de SP die opriep de huren niet met meer dan de inflatie te verhogen. Die motie haalde het net niet doordat de stemmen twee keer staakten met 19 tegen 19 stemmen.  Het is duidelijk dat er veel meer druk vanuit de stad nodig is om eindelijk stappen in de goede richting te kunnen zetten.

Lokaal ingrijpen en lokaal Sociaal Huurakkoord

Om op korte termijn wat voor huurders te kunnen betekenen is ingrijpen van de wethouder nodig. De SP diende daarom een motie in die vroeg dit te doen. Ook vroeg de motie om het sluiten van een lokaal Sociaal Huurakkoord waardoor de huren voor alle Zwollenaren niet met meer dan de inflatie mogen stijgen. Alleen de PvdA ondersteunde deze oproep.

Verhuurdersheffing

De verhuurdersheffing ligt al lang onder vuur, maar is opnieuw actueel. Deze belasting zorgt ervoor dat huren sterker stijgen dan nodig en is feitelijk een extra belasting op huren in de sociale sector. De SP pleit al langer voor afschaffing van deze belasting en wij proberen vanuit Zwolle de druk daarop op te voeren. Dankzij onze druk voert de gemeente inmiddels een actieve lobby voor afschaffing. Een meerderheid van de gemeenteraad weigert zich nog steeds uit te spreken voor afschaffing. Net als een motie van eind vorig jaar werd onze motie alleen gesteund door PvdA, CDA en GroenLinks. 

Landelijke huurstop

De Eerste Kamer heeft meerdere moties van de SP aangenomen waarin minister Ollongren wordt opgeroepen een tijdelijke huurstop mogelijk te maken voor zowel de sociale als de vrije huursector. De minister weigert nog altijd deze oproep uit te voeren. De Zwolse gemeenteraad weigerde de oproep van de  Eerste Kamer te steunen. Alleen de PvdA stemde voor de motie. 

U bent hier