h

Succes SP Zwolle: gratis huwelijk is gered!

30 juni 2020

Succes SP Zwolle: gratis huwelijk is gered!

Foto: WIKI COMMONS / Trouwauto

De gemeenteraad heeft maandagavond unaniem een motie van de SP aangenomen die het college opdraagt onwettige beperkingen voor het gratis huwelijk te schrappen. Het college gaat deze motie uitvoeren. Hierdoor kunnen stellen met een laag inkomen die geen kwijtschelding hebben van gemeentelijke belastingen ook na 1 juli gratis trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

Afgelopen week bracht de SP-fractie aan het licht dat het college besloten heeft per 1 juli zeer strenge inkomenseisen te stellen voor het kosteloos huwelijk. Die zijn nu van tafel.

Vrijdag 29 juni stelde de SP-fractie deze kwestie aan de kaak tijdens de behandeling van de jaarstukken. De burgemeester gaf toen aan dat het college weet dat inkomenseisen voor het gratis huwelijk wettelijk niet mogen, maar dat zij deze toch wil invoeren om het toenemende aantal aanvragen terug te brengen.

Dat het college bewust de wet wilde overtreden is een treurig dieptepunt. Hiermee lijkt het colleage een signaal aan de stad te geven dat de wet voor burgers telt, maar niet voor de overheid. Gelukkig steunden alle partijen ons in het signaal dat ook de gemeente Zwolle zich gewoon aan de wet dient te houden.

De groeiende wachttijden voor het gratis huwelijk zijn wel een aandachtspunt. De SP maakt zich hier al langer zorgen over. Er komt vanaf 1 juli een nieuw baliehuwelijk waardoor snel en goedkoop getrouwd kan worden of een geregistreerd partnerschap kan worden aangegaan zonder ceremonie voor stellen die alleen snel een papiertje willen. Als dat onvoldoende oplevert is de SP voorstander van extra momenten om kosteloos te kunnen trouwen.

U bent hier