h

Zorgen om de zorgkosten voor minima

13 oktober 2020

Zorgen om de zorgkosten voor minima

Foto: SP Zwolle / SP-gemeenteraadslid Bert Sluijer

Duizenden inwoners van Zwolle maken gebruik van de collectieve zorgverzekering voor minimahuishoudens. Sinds 2019 is deze verzekering af te sluiten bij Salland Zorgverzekeringen. Gelijktijdig bezuinigde de gemeente toen € 500.000,00 per jaar op de bijdrage aan de regeling voor deze zorgverzekering. 

Nu blijkt de commerciële zorgverzekeraar Salland inmiddels toch niet zo'n stabiele partner te zijn. Want in diverse steden in de regio heeft Salland de gemeentepolis opgezegd omdat deze verliesgevend zou zijn. 

Het contract met Zwolle is ook opgezegd, maar loopt nog door tot en met 2021. Intussen blijft het eigen risico met € 385,00 onveranderd hoog en lijken de zorgpremies in Nederland voor 2021 harder te stijgen dan de zorgtoeslag. Ziek zijn kan iedereen overkomen. Maar betaalbaar beter worden lijkt steeds meer weggelegd voor de rijken. 

Juist voor mensen met een minimum inkomen is een goede en betaalbare zorgverzekering van levensbelang. Daarom heeft de SP vragen gesteld aan het college van B&W voor het behoud van deze zorgverzekering voor minimahuishoudens.   

U bent hier