h

Holtenbroek wijk(en) voor de rijken?

28 oktober 2021

Holtenbroek wijk(en) voor de rijken?

Foto: Socialistische Partij / Een vrijwilliger van de SP doet onderzoek.

De SP organiseert maandagavond 8 november voor het stadhuis een protest tegen de bouwplannen in de Zwarte Waterzone in Holtenbroek. Die avond debatteert de gemeenteraad over de plannen voor dure woningbouw van projectontwikkelaars BEMOG en BPD. Er is al jaren veel verzet tegen deze plannen die ten koste gaan van waardevol groen en waar wijkbewoners weinig tot niks over te zeggen hebben gehad. De SP roept wijkbewoners, organisaties en iedereen die zich zorgen maakt over kwetsbaar groen, buitendijks bouwen en de groeiende macht van projectontwikkelaars in Zwolle op van zich te laten horen.

 

SP fractievoorzitter Brammert Geerling:” De projectontwikkelaars en het college vinden dat Holtenbroek teveel betaalbare woningen heeft. Dus willen ze massaal vooral dure woningen, buitendijks, in het Zwarte Water bouwen. Dit wordt op wrange wijze verkocht als optie voor wijkbewoners om door te stromen naar een andere woning. De meeste woningen in dit plan zijn veel te duur en zullen gekocht worden door mensen van buiten de wijk en buiten Zwolle. De woningen waar wel behoefte aan is zitten niet in dit plan, terwijl wel waardevol groen moet wijken.

Dit plan is pure gentrificatie zoals we dat op meer plekken in het land zien. Het college en projectontwikkelaars meten de waarde van mensen aan de hand van de diepte van hun portemonnee. De huidige bewoners zijn niet goed genoeg, er moet ‘koopkracht’ aan de wijk worden toegevoegd. Huidige bewoners van de James Lastflat hebben geen recht op een mooi uitzicht, dat mag alleen als je in een ‘beeldbepalend’ penthouse woont.”

De SP is vanaf het begin al tegenstander van de plannen. Bij het vaststellen van de gebiedsvisie in 2019 hebben wij al gewezen op de gevaren van buitendijks bouwen, verwachte verkeers- en parkeerproblemen en aantasting van waardevol groen.

Steeds meer wetenschappers wijzen op de gevaren van buitendijks bouwen. Met de recente overstromingen in Limburg in het achterhoofd en de recente waarschuwing van het klimaatpanel van de VN moet Zwolle niet buitendijks bouwen al zou dat technisch mogelijk zijn.

In de omgevingsvisie die dit jaar is vastgesteld staat dat aan de rand van de stad, waar de Zwarte Waterzone onder valt, de maximale bouwhoogte 25 meter is. Alleen voor dit project is een uitzondering gemaakt. Het college past alles aan om de projectontwikkelaars maar ter wille te zijn lijkt het.

De SP pleit er voor dat niet winst, maar de maatschappelijke waarde voor Holtenbroek centraal komt te staan in dit gebied. De gemeente moet haar inwoners centraal zetten, niet projectontwikkelaars. Er kan dan een ontwikkeling komen gericht op natuur en recreatie en in goed overleg met wijkbewoners.

 

Het protest vindt plaats van 18:30-19:30 voor het stadhuis. Onder andere Groen Holtenbroek en de actiegroep verkeersoverlast Holtenbroek zullen spreken. Naderhand kan het debat gevolgd worden op de publieke tribune.

U bent hier