h

Oppositie niet akkoord met schrappen betaalbare woningen Breezicht-Noord

2 november 2021

Oppositie niet akkoord met schrappen betaalbare woningen Breezicht-Noord

Foto: SP

De SP en de voltallige oppositie zijn onaangenaam verrast door het voorstel van het college om betaalbare woningen te schrappen en meer dure woningen toe te voegen in Breezicht-Noord in Stadshagen. SP, PvdA, D66 en CDA zien wél kansen om betaalbare woningen toe te voegen en willen dit zo snel mogelijk onderzocht hebben.

Fractievoorzitter Brammert Geerling: “Nog lang niet alle mogelijkheden zijn
onderzocht. In andere gemeenten is het wel mogelijk om betaalbaar te
blijven bouwen, waarom lukt het hier dan niet?  Waarom we bijvoorbeeld
niet meer sociale woningbouw kunnen toevoegen is mij volstrekt
onduidelijk. Zwolle wordt steeds meer een stad voor de rijken, waar
lagere inkomens geen huis meer kunnen vinden.”

Maandag avond besloot de voltallige raad een informatieronde te houden met externe experts over de marktontwikkelingen die betaalbaar wonen onder druk zetten. Ook werd een motie van de oppositie aangenomen waardoor er op korte termijn een second opinion komt over de plannen van het college.

Dit is het zoveelste voorbeeld van een ontspoorde volkshuisvesting waar de wetten van de markt het voor het zeggen hebben. Dit college faalt keer op keer betaalbare woningen te bouwen. De SP zal binnenkort opnieuw voorstellen doen voor meer sociale huur en manieren om ook voor starters betaalbare koopwoningen te bouwen.

U bent hier