h

Motie garanties voor personeel Icare

30 oktober 2006

Motie garanties voor personeel Icare

De SP-fractie heeft naar aanleiding van de berichtgeving rond de aanbesteding van de WMO besloten tot het aanvragen van een interpellatiedebat. De gevolgen voor de betrokken organisaties, haar medewerkers en de zorgvragers zijn enorm. Wij vragen ons af of het college alle gevolgen heeft voorzien én ingecalculeerd toen zij deze beslissing nam.

De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen in een interpellatiedebat op maandag 30 oktober 2006.

Overwegende:
• Dat continuïteit in de hulpverlening voor zowel huishoudelijke hulp als cliënt van groot belang is vanuit het oogpunt van zorg;
• Dat personeelsleden van Icare en andere zorgaanbieders die nu buiten de boot vallen met grote onzekerheid te maken krijgen nu de aanbesteding elke twee jaar opnieuw wordt vastgesteld;
• Dat de nieuwe organisaties personeel in dienst moeten nemen om het werk in Zwolle te kunnen verrichten;
• Dat het ook voor de cliënt van groot belang is dat er continuïteit is in het personeel. We hebben hier immers vaak te maken met ouderen, waarbij veranderingen in de omgeving voor grote onrust zorgen.

Draagt het college op:
Om harde garanties te eisen bij de nieuwe organisaties waardoor de mensen die nu in de thuiszorg werken niet zonder werk komen te zitten.

Margriet Twisterling, SP
Tjitske Siderius, SP

SP verzoekt om interpellatie
Motie uitsluiting Icare bij aanbesteding Wet Maatschappelijke Ontwikkeling
Thuiszorg Zwolle weg bij Icare (de Stentor)
Grote onrust bij Icare (de Stentor)

U bent hier