h

Lourenssen in de Staten

21 juli 2007

Lourenssen in de Staten

Willy Lourenssen (52) uit Raalte treedt toe tot de SP-fractie van de provinciale staten van Overijssel. In oktober verwacht hij te worden geïnstalleerd als statenlid. Hij neemt de plaats in die is vrijgekomen door het terugtreden wegens persoonlijke redenen van Frances Leusink uit Enschede. In de staten zal hij zitting nemen in commissie Economie, Mobiliteit en Bestuur. Lourenssen is vanaf 1998 fractievoorzitter van de SP-fractie in de gemeenteraad van Raalte en zal deze functie blijven vervullen. Hij heeft hierover overeenstemming bereikt met het afdelingsbestuur, raadsfractie en de statenfractie van de SP.

U bent hier