h

SP vraagt inwoners Zwolle mening over toekomst energiebedrijven

19 juli 2007

SP vraagt inwoners Zwolle mening over toekomst energiebedrijven

Onder het motto Nusent? Nu niet! Nooit niet! brengt de SP in Zwolle de voorgenomen fusie van de twee grootste Nederlandse energiebedrijven, Essent en Nuon onder de aandacht van de energiegebruikers. In alle grotere plaatsen in Overijssel zullen de inwoners gevraagd worden een handtekening te zetten onder de oproep om de energievoorziening in overheidshanden te houden. Immers, meer en meer komen we met de energievoorziening in de kou te staan.

Nusent? Nu niet, nooit niet!

De fusie zou de samengevoegde bedrijven laten doorgaan onder de voorlopige naam: ‘Nusent’ Hiervoor bestaat geen dringende noodzaak; de fusie is vooral voordelig voor de top van het bedrijf. Nusent zou zo’n 60 procent van de stroommarkt in Nederland in handen krijgen – een interessante overnamekandidaat voor buitenlandse energiereuzen. Het risico dat we de zeggenschap over onze eigen energievoorziening verliezen, is veel te groot wat de SP betreft. In de visie van de SP is de stroomvoorziening van groot publiek belang. Daarom moeten de elektriciteitsbedrijven in handen van de overheid zijn. Mensen moeten kunnen rekenen op een efficiënte, betrouwbare en duurzame energievoorziening voor een eerlijke en betaalbare prijs.

In de komende weken voert de SP deze actie in alle Overijsselse steden.

Schriftelijke vragen fusie Nuon en Essent

U bent hier