h

Gezina van der Ven-Lodder geïnstalleerd als SP-statenlid

22 december 2007

Gezina van der Ven-Lodder geïnstalleerd als SP-statenlid

Op woensdag 19 december werd Gezina van der Ven – Lodder uit Almelo geïnstalleerd tot lid van Provinciale Staten van Overijssel. Daarmee is de SP fractie na een turbulent half jaar weer op sterkte gebracht om het nieuwe jaar met de volle inzet van vijf leden in te gaan.

Gezina

Door het plotselinge vertrek afgelopen zomer van enkele statenleden stagneerde de werkzaamheden van de SP in Overijssel. Door de genomen besluiten op het 15e SP congres van eind november heeft de SP landelijk haar organisatorische fundamenten versterkt en kan de verdere uitbouw ter hand worden genomen, ook in Overijssel. De afgelopen zomer moest de SP-statenfractie in Overijssel noodgedwongen een stapje achteruit doen, maar nu de statenfractie weer op sterkte is kan de SP in Overijssel weer twee stappen vooruit zetten.

Nieuwkomer Van der Ven-Lodder is gehuwd en heeft een dochter. Zij is werkzaam bij KPN en zij is bestuurslid van de SP-afdeling Almelo. In de SP-statenfractie zal zij samen met Willy Lourenssen uit Raalte zitting nemen in de commissie Economie, Mobiliteit en Bestuur.

U bent hier