h

SP wil opheldering over reorganisatie Thuishulp Nederland

19 mei 2009

SP wil opheldering over reorganisatie Thuishulp Nederland

De SP wil van het stadsbestuur opheldering over de reorganisatie bij Thuishulp Nederland. Thuishulp Nederland is een dochteronderneming van schoonmaakbedrijf Asito en levert hulp bij het huishouden in Zwolle. Het bedrijf is in de problemen gekomen en de continuïteit is in gevaar. Het bedrijf ziet zich genoodzaakt om de functies huishoudelijke verzorgende, thuishulp A en verzorgingshulp B te laten vervallen en daarvoor in de plaats de functie huishoudelijk medewerker in te stellen. Bij deze nieuwe functie wordt er niet meer uitgegaan van een signaleringsfunctie/zorgfunctie, maar enkel van schoonmaakwerk. Mensen die iets meer opleiding hebben gehad, meer zorg kunnen verlenen en beter kunnen meedenken met de cliënten op het gebied van ziekte, gezondheid en psychisch functioneren worden wegbezuinigd. Terwijl zij juist vaak zorgen voor inschakeling van extra hulp waar nodig. Bovendien is deze functie veel lager ingeschaald waardoor de werknemers loon moeten inleveren.

SP-raadslid Gert van Maurik: ‘Bij medewerkers van thuiszorginstanties - maar zeker ook bij hun cliënten - heerst de vrees, dat de zorg op korte termijn verder achteruit zal gaan. Ook de fractie van de SP deelt deze zorg. De fractie van de SP vindt het onjuist dat schoonmaakbedrijven een rol gaan spelen in het zorgtraject. Immers het schoonmaken in een huishouden vereist geheel andere vaardigheden en kennis dan het schoonmaken van kantoren en fabrieken. Voor het schoonmaken in een zorgsituatie is minstens een opleiding binnen de zorg noodzakelijk waardoor rekening kan worden gehouden met de speciale situatie waarin deze cliënten zich bevinden. Schoonmaak en zorg vereisen kwaliteit van de zorgondersteuners en hier moet een redelijk tarief tegenover staan. De zorg mag niet verschralen.’

De fractie van de SP wil van de wethouder weten wat zijn oordeel is over het sociaal plan van Thuishulp Nederland. Bovendien vraagt de fractie erkenning voor het feit dat de signaleringsfunctie uit de functieomschrijving is geschrapt. Daarnaast wil de partij weten of het stadsbestuur het wenselijk vindt dat het personeel en de cliënten de rekening gaan betalen voor de scherpe prijzen die zorgaanbieders hebben gepresenteerd. Tot slot dringt de partij er bij de wethouder op aan om in gesprek te gaan met Asito/THN om samen te onderzoeken hoe de medewerkers en cliënten kunnen worden ontzien in deze bezuinigingsslag.

Klik hier voor de schriftelijke vragen aan B&W

Klik hier voor een artikel in de Stentor over Thuishulp Nederland

U bent hier