h

Zorgen om bezuinigingen bij de politie

7 december 2009

Zorgen om bezuinigingen bij de politie

Een groot deel van de politieagenten in Zwolle heeft onvoldoende mogelijkheden om het politiewerk goed te doen. Dat is één van de uitkomsten van een grootschalig SP-onderzoek onder politieagenten. In Zwolle reageerden 59 politieagenten die in Zwolle werkzaam zijn bij de politie. Van deze groep zegt 42% dat zij het politiewerk niet goed kunnen doen. Dat heeft voornamelijk te maken met een hoge werkdruk, een toename van de bureaucratie en steeds minder politiemensen op straat. De uitkomsten van dit onderzoek tekent de diepe kloof tussen de papieren werkelijkheid van de korpsleiding en de echte werkelijkheid van de politieagenten.

De fractie van de SP maakt zich grote zorgen om de situatie bij de politie IJsselland. Gezien de resultaten van het onderzoek is de situatie bij de politie IJsselland nu al alarmerend. Als de voorgenomen bezuinigingen van Ter Horst doorgaan, krijgen we nog minder blauw op straat in Zwolle. Dat gaat ten koste van de veiligheid van de mensen in de buurt. Ook de burgemeester – tevens korpsbeheerder – heeft in zijn brief aan de gemeenteraad van 11 september 2009 aangegeven: ‘De realiteit is wel dat er bezuinigd wordt en dat de begroting van de politie IJsselland sterk onder druk staat en dat aan ingrijpen in de personele sfeer niet meer valt te ontkomen.’

Naar aanleiding van de veiligheidsconferentie - met alleen de korpsleiding en geen wijkagenten - voelt de SP zich nu genoodzaakt om aanvullende vragen te stellen aan het stadsbestuur.

Klik hier voor alle uitkomsten van het politieonderzoek onder Zwolse agenten


Klik hier voor de vragen aan het stadsbestuur

SP vraagt interpellatiedebat aan over de bezuinigingen bij Politie IJsseland

U bent hier