h

SP wil spoedige aanpak problemen winkelcentrum Sellekamp

3 juli 2010

SP wil spoedige aanpak problemen winkelcentrum Sellekamp

Zwolle - de fractie van de SP in de Zwolse gemeenteraad wil dat het college zo snel mogelijk in actie komt om de problemen rond het winkelcentrum Sellekamp aan te pakken. De SP wil handhaving van de parkeerregels, een noodoplossing op korte termijn én een grondige renovatie van het winkelcentrum op langere termijn. De partij vroeg het college al eerder om actie toen bleek dat de versteende uitstraling, het gebrek aan groen, onveilige verkeerssituaties en de rommelige uitstraling een barrière vormden voor de buurtbewoners om gebruik te maken van het winkelcentrum.
Sellekamp

Deze week vond er een gesprek plaats tussen gemeenteambtenaren, een supermarkteigenaar en omwonenden van winkelcentrum Sellekamp. Hieruit bleek dat ondernemer en omwonenden het eens zijn dat de situatie op de parkeerplaats, waar auto’s beschadigd raken en onveilige situaties ontstaan door het vele gebruik, zo niet door kan. Zij zijn echter niet bij machte de problemen zelf op te lossen, en kijken dus naar de gemeente. Het ambtelijk apparaat stelt echter niets te kunnen doen zonder politieke steun. In een serie schriftelijke vragen roept de SP het college op tot actie.

SP-raadslid Frank Futselaar: “Er is nu snel actie van de politiek nodig. Wij vragen de wethouder op korte termijn toe te zeggen dat de handhaving van parkeerregels in Sellekamp streng wordt nageleefd, én te komen met een noodplan voor de parkeersituatie. Op de langere termijn willen we graag een grondige renovatie van het hele winkelcentrum, dat een verpauperde indruk maakt. Verder lijkt het de SP goed als het college zélf eens gaat praten met ondernemers en omwonenden van Sellekamp. Doordat ambtenaren doorverwijzen naar de politiek, dreigen de bewoners zich niet serieus genomen te voelen. Een wethouder kan echter duidelijke politieke toezeggingen doen.”

In februari 2010 lanceerde de SP al een voorstel voor renovatie van het winkelcentrum Sellekamp.

Klik hier voor het voorstel over winkelcentrum Sellekamp

SP pleit voor opknapbeurt winkelcentrum Sellekamp

U bent hier