h

Behoud de strippenkaart

10 september 2010

Behoud de strippenkaart

Deze week kwam het bericht dat de provincie Overijssel en de Regio Twente de strippenkaart per 18 november willen afschaffen. Het idee is om de OV-chipkaart op deze datum volledig in te voeren. De SP in Overijssel is woedend. "Het afschaffen van de strippenkaart heeft verstrekkende gevolgen voor reizigers en het is dan ook onverantwoord om deze op korte termijn te schrappen zonder het democratische toezicht dat bij een dergelijk besluit past.", aldus Gezina van der Ven, statenlid SP Overijssel.


De SP vraagt alle betrokken gemeenten hun invloed aan te wenden op het besluit om binnen drie maanden de strippenkaart af te schaffen. Om die reden heeft SP Overijssel een brief verstuurd met daarbij een 15-puntenplan om tot een fatsoenlijke afschaffing van de strippenkaart te komen.

Het besluit om nu binnen drie maanden de OV-chipkaart in te voeren is onverantwoord omdat het systeem nog helemaal niet klaar is om als enige betalingsmiddel voor het openbaar vervoer te functioneren. Er zijn nog teveel technische problemen en reizen met de OV-chipkaart is voor te veel reizigers aanmerkelijk duurder. Het is onduidelijk in hoeverre deze problemen tijdens de zomer opgelost zijn. Landelijk spelen er ook nog dusdanig veel problemen met het systeem van de OV-chipkaart dat invoering op dit moment tot een chaos zou leiden. Een groot deel van de reizigers is nog niet bekend met de OV-chipkaart. Bij grensoverschrijdend vervoer komt het nog altijd voor dat OV-chipkaarten niet gebruikt kunnen worden en voor gebiedsgebonden abonnementen is nog geen oplossing gevonden. Het is dus nog niet voor iedereen mogelijk om met de OV-chipkaart te reizen, maar de andere betalingsmiddelen worden wel al afgeschaft. Dit levert een onwerkbare situatie op.

Om dergelijke problemen bij de volledige invoering van de OV-chipkaart te voorkomen heeft de SP een 15-puntenplan geformuleerd met voorwaarden om een geslaagde invoering mogelijk te maken. Zolang niet aan deze voorwaarden voldaan is kan de SP niet instemmen met het afschaffen van de strippenkaart.

Klik hier voor het 15-puntenplan

U bent hier