h

SP wil stand van zaken ‘machogedrag’ bij politie IJsselland weten

17 september 2010

SP wil stand van zaken ‘machogedrag’ bij politie IJsselland weten

De SP in Zwolle heeft vragen gesteld over het ‘machogedrag’ bij de politie IJsselland. Uit het Cultuuronderzoek 2009 blijkt dat er bij het Zwolse politiekorps een machocultuur heerste waarbij stoere blanke, jonge agenten de sfeer binnen het korps negatief beïnvloeden. Vunzige moppen, discriminatie van allochtonen, vrouwonvriendelijke opmerkingen en pesten was de dagelijkse gang van zaken. De partij wil van het stadsbestuur weten wat de Korpsleiding heeft gedaan om deze negatieve sfeer weg te nemen.


SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Dergelijke arbeidsconflicten zijn niet goed voor de werksfeer en het vertrouwen op de werkvloer. Vorig jaar heeft de SP onderzoek verricht naar het werk van Zwolse politieagenten. Daaruit bleek dat het politiekorps te maken heeft met een hoge werkdruk, een afrekencultuur op bonnen en dat de leiding nauwelijks op de hoogte is wat er op de werkvloer speelt. Omstandigheden die de negatieve sfeer - die blijkt uit het Cultuuronderzoek - alleen maar versterken.’

De partij wil van het stadsbestuur inzage in het cultuuronderzoek en vraagt zich ook af hoe lang de korpsbeheerder al op de hoogte was van deze negatieve sfeer binnen het politiekorps.

Klik hier voor de uitkomsten van het Zwolse politieonderzoek

SP vraagt interpellatiedebat over situatie bij Politie IJsselland

U bent hier