h

SP steunt boze bewoners Ittersum

13 oktober 2010

SP steunt boze bewoners Ittersum

De fractie van de SP in de Zwolse gemeenteraad steunt een grote groep bewoners uit de Staatsmanlaan en de Kempenaerware die in een brief aan de gemeenteraad hebben gevraagd niet in te stemmen met het ontwerp voor de openbare ruimte in Ittersum. Voor de SP is met name de bouw van nieuwe woningen in die buurt niet vanzelfsprekend.

De bewoners geven in hun brief aan om een aantal redenen niet blij te zijn met het voorstel. Met name de bouw van zeven nieuwe woningen tussen de Staatsmanlaan en de Kempenaerware stuit de bewoners tegen de borst. Hierdoor verdwijnen parkeerplaatsen, moeten bewoners van de Staatsmanlaan een stuk van hun voortuin inleveren en krijgen huizen aan de Kempenaerware de nieuwe buren pal in hun achtertuin. Ook vinden zij dat door de verdichting het dorpse karakter van de wijk dreigt te verdwijnen.

De SP, die al eerder in een buurtonderzoek de onvrede in de straten had geregistreerd, vindt dat de bewoners gelijk hebben met hun klachten. Ze hebben deze ook meerdere malen bij inspraakavonden laten horen, maar gemeente en woningbouwcoöperatie SWZ willen niet van de huizenbouw afzien. SP raadslid Frank Futselaar: ‘De belangrijkste vraag voor ons is: waarom moeten die huizen daar? Er zijn genoeg andere plekken in de wijk waar nieuwbouw kan plaatsvinden zonder dat dit zoveel overlast voor bestaande bewoners veroorzaakt.’

De SP wil dat de gemeente in samenspraak met bewoners en SWZ op zoek gaat naar alternatieven voor het bestaande plan. Futselaar: ‘Ik heb veel bewoners gesproken en ze zijn echt heel boos. Als deze plannen doorgaan, tasten we het woongenot van deze mensen ernstig aan en dreigen zij hun vertrouwen te verliezen in het stadsbestuur.’

Klik hier om de brief van de bewoners te lezen.

U bent hier