h

SP wil onderste steen boven in vertrekregeling directeur Wezo

20 oktober 2010

SP wil onderste steen boven in vertrekregeling directeur Wezo

De SP wil de onderste steen boven krijgen als het gaat om de vertrekregeling van de ex-directeur van de sociale voorziening in Zwolle. De partij doet een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) om de feiten boven tafel te krijgen. Driemaal eerder vroeg de partij aan het stadsbestuur om openheid van zaken. Tot op heden zonder succes. ´Het college schuift liever een ex-directeur in de achterkamertjes wat geld toe dan dat men verantwoording aflegt aan de volksvertegenwoordiging´, aldus fractievoorzitter Tjitske Siderius van de SP.

Siderius ´Onvoorstelbaar dat het stadsbestuur weigert de vertrekregeling openbaar te maken. Het gaat hier om publiek geld, om Zwols geld. Ontslagen medewerkers van de Wezo moeten het met een schamele uitkering doen, maar deze directeur krijgt achter de schermen zijn salaris twee jaar lang doorgestort op zijn rekening. Dit laat zien dat het stadsbestuur de bestbetaalde werknemers een voorkeursbehandeling geeft boven de slechtstbetaalde werknemers.´

De SP doet nu een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur en vraagt in een brief aan de directie van de Wezo om de vertrekregeling openbaar te maken. De partij stelt in haar brief dat 'de directie zich zou moeten realiseren dat de sociale werkvoorziening onder andere door publiek geld wordt gefinancierd. En dat in 2011 de gemeente naar verwachting meer dan een miljoen euro moet bijleggen om de bedrijfsvoering van de sociale werkvoorziening op orde te krijgen. Een terughoudende opstelling in het uitbetalen van vertrekregelingen past daarbij, zeker in de huidige economisch, slechte tijden.' Siderius ´Ik hoop op moreel besef van de directie van de Wezo. Graag hoor ik ook of de directie al eenzelfde vertrekregeling voor zichzelf in petto hebben.´

Klik hier voor de brief aan de directie van de Wezo.

SP vestigt hoop op nieuwe wethouder voor inzicht in vertrekregeling Wezo
SP vraagt opnieuw naar vertrekregeling ex-directeur Wezo
SP vindt vertrekregeling ex-directeur Wezo absurd
SP wil inzicht in vertrekregeling directeur Wezo

U bent hier