h

SP-voorstel overgenomen om 5 mensen met SW-indicatie in vaste dienst te nemen

23 november 2010

SP-voorstel overgenomen om 5 mensen met SW-indicatie in vaste dienst te nemen

Afgelopen maandag heeft de gemeenteraad van Zwolle een voorstel van de SP overgenomen om 5 mensen met een indicatie voor de sociale werkvoorziening in vaste dienst te nemen. Vorige week bleek namelijk dat Zwolle geen enkele SW-er in dienst heeft. Alleen de VVD en D66 stemden tegen.

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: 'Ik ben erg blij met de steun van andere partijen voor ons voorstel. De gemeente Zwolle heeft een voorbeeldfunctie voor andere reguliere werkgevers voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. We laten nu zien dat we het serieus menen.'

Ook het voorstel om voor de zomer 2011 met een plan te komen om het aantal mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers te bevorderen kon op steun rekenen. 'Slechts een SW-er is in vaste dienst bij een reguliere werkgever. Als het aan de SP ligt komt daar snel verandering in.', aldus Siderius.

Maak werk van mensen met een arbeidsbeperking
Zwolle moet SW'ers aannemen

U bent hier