h

SP: wethouder van As weinig transparant in Wezo-gate

11 november 2010

SP: wethouder van As weinig transparant in Wezo-gate

Wethouder Van As (CU) heeft tot woede van de SP besloten dat de gemeenteraad de vertrekregeling van de ex-directeur van de Wezo alleen onder geheimhouding mag inzien. Al drie keer eerder vroeg de SP om de vertrekregeling openbaar te maken. Pas sinds SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius een officieel beroep heeft gedaan op de Wet Openbaar Bestuur lijkt er enige schot in de zaak te zitten.

Siderius: 'Wezo-gate is aan het exploderen. Ik ben al twee jaar bezig om de vertrekregeling openbaar te krijgen. Wethouder van As doet er alles aan om de regeling geheim te houden. Dit getuigt bepaald niet van transparante politiek. Waarom zouden Zwolse burgers niet mogen weten waar hun geld heen gaat? Laten we wel wezen: het gaat hier om tonnen belastinggeld dat één, niet functionerende, bestuurder meekrijgt.'

De partij bevreemdt het overigens dat de gemeenteraad - nu de vertrekregeling afloopt - pas in het geheim wordt geïnformeerd. Dat had men bij de start van de vertrekregeling al moeten doen en dan uiteraard in alle openheid. Zonder geheimhouding. De SP handhaaft haar beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur en overweegt zelfs bij een weigering om juridische stappen te nemen. Siderius: het is toch van gekke dat de SP jarenlang moet vechten om deze vertrekregeling boven water te krijgen, terwijl men nu wel de werknemers van de sociale werkvoorziening onder het wettelijk minimumloon wil laten verdienen.'

SP weigert 'geheim gesprek' met wethouder
SP wil onderste steen boven in vertrekregeling directeur Wezo
SP vestigt hoop op nieuwe wethouder voor inzicht in vertrekregeling Wezo
SP vraagt opnieuw naar vertrekregeling ex-directeur Wezo
SP vindt vertrekregeling ex-directeur Wezo absurd
SP wil inzicht in vertrekregeling directeur Wezo

U bent hier