h

Travers moet beter op de centen letten

13 november 2010

Travers moet beter op de centen letten

Bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad is een voorstel van de SP om de budgetten voor de wijkcentra eerlijker te verdelen unaniem aangenomen. Dat betekent dat Travers - die 5 wijkcentra voor de gemeente beheert - geen extra bijdrage krijgt van 30.000 euro om de tekorten bij de wijkcentra op te lossen. Travers krijgt bijna een ton subsidie per wijkcentra, terwijl de wijkcentra met een zelfstandig bestuur gemiddeld 30.000 euro krijgen. De SP vindt dat onrechtvaardig mede gezien de grote problemen bij de zelfstandige wijkcentra.

Voor veel wijkcentra is het lastig om het hoofd boven water te houden. Bij de meeste wijkcentra gaat het al tijden niet zo goed. Er is een chronisch tekort aan geld. De gemeentelijke subsidie is onvoldoende om tekorten aan te vullen. De beheerders van de wijkcentra lopen op hun tenen om de zaak goed draaiende te houden.

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: 'Vorig jaar bij de begrotingsbehandeling werd er incidenteel geld vrijgemaakt voor de tekorten bij de wijkcentra van Travers. Wat mij betreft is incidenteel een eenmalige subsidie. Dit jaar is er echter weer 30.000 vrijgemaakt om de tekorten bij de wijkcentra van Travers aan te vullen. Wij vinden het onrechtvaardig dat Travers bovenop een gulle subsidie nog meer geld krijgt om de exploitatie rond te krijgen, terwijl de zelfstandige wijkcentra op een houtje moeten bijten.

De SP vindt het van belang dat er in elke buurt of wijk een plek is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Wijkcentra vervullen een belangrijke sociale functie. Een rechtvaardige en eerlijke manier van verdeling van het budget onder alle wijkcentra is daarom noodzaak.

Hier vindt u de notitie ‘wijkcentra in de verdrukking’ die de SP in oktober 2009 heeft gepresenteerd. In deze notitie stelt de SP vijf maatregelen voor om de wijkcentra in Zwolle op een hoog kwalitatief niveau te behouden. De SP heeft voor deze notitie de verschillende wijkcentra bezocht om te ervaren en te zien wat de dagelijkse praktijk is.

Begroting 2011: geen bezuinigingen op beschaving

U bent hier