h

SP wil duidelijkheid over sociaal plan Wezo

18 januari 2011

SP wil duidelijkheid over sociaal plan Wezo

De SP in Zwolle wil meer duidelijkheid over de totstandkoming van het sociaal plan bij de Wezo. Via de publicatieborden zijn de medewerkers van de Wezo geïnformeerd over de onderhandelingen van de vakbond met de directie over de totstandkoming van een sociaal plan voor mensen (zonder SW-indicatie) die bij de sociale werkplaats werken. Het gaat dan over ambtenaren en uitkeringsgerechtigden zonder SW-indicatie, zoals mensen met een bijstandsuitkering.

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Jaarlijks maken we tonnen aan belastinggeld over naar de sociale werkplaats. Maar als we wat willen weten over de bedrijfsvoering krijgen we steevast te horen dat we als gemeenteraad daar niet over gaan. Over het sociaal plan bij de Wezo wordt de gemeenteraad niet geïnformeerd, terwijl het wel over mensen gaat waarvoor wij als stad verantwoordelijk zijn. Ik wil zo snel mogelijk opheldering over dit sociaal plan.’

De SP vindt de ontwikkelingen in de sociale werkvoorziening zeer zorgelijk. ‘Ondanks alle tekorten, krijgen we steeds minder geld. Er is al sinds 1 januari 2010 een plaatsingsstop ingesteld. Bezuinigingen op de begeleiding en ontslagen kunnen niet uitblijven, waardoor mensen met een arbeidsbeperking de rekening van de crisis moeten gaan betalen.’ Het CPB voorspelt dat er tot 2015 30.000 banen in de sociale werkvoorziening verloren gaan.

Succes SP: vertrekregeling Wezo openbaar!

U bent hier