h

Sociale Zaken

10 november 2022

Bevrijdingsfestival blijft voor iedereen

Foto: SP Zwolle / SP'ers verzamelen handtekeningen op het Bevrijdingsfestival

In mei was er sprake van dat vanaf volgend jaar entree betaald zou moeten worden voor het Bevrijdingsfestival. Dankzij actie van de SP en bezoekers blijft het Bevrijdingsfestival toch gratis! 

Lees verder
14 juli 2022

Pensioentour door Zwolle met buschauffeur Harry

Foto: SP Zwolle / Een bus vol SP'ers en een superongemakkelijk kijkende personeelsmanager van Keolis

Na 41 jaar trouwe dienst stopte buschauffeur Harry van Kampen met werken bij Keolis. Tegen zijn zin, want door de afbraak van ons pensioenstelsel krijgt Harry pas over 1,5 jaar pensioen. Harry wil niet weg, maar wordt weggestuurd door Keolis! Daarom gebruikte Harry zijn afscheid om met SP'ers actie te voeren voor een eerlijk pensioen voor iedereen. Lees hier het krantenartikel over Harry's pensioengat.

Lees verder
8 juni 2021

SP wil dat collectieve zorgpolis voor minimahuishoudens blijft

Per 1 januari 2022 stopt Zwolle met de collectieve zorgpolis voor minimahuishoudens. Tenminste, dat wil het College van B&W. De SP wil dat deze polis blijft bestaan. Want dat kán en de polis biedt mensen met een laag inkomen zekerheid, rust en recht op goede zorg.  
Lees verder
25 mei 2021

Werknemers winnen bij Plukon

Foto: SP Zwolle / SP'ers met de FNV bij Plukon aan de poort.

De werknemers van Plukon hebben een nieuwe cao! Ze krijgen onder andere 2,5% loonsverhoging en werknemers mogen 3 jaar vervroegd met pensioen. Dat is zeer terecht en hard nodig, want werken bij Plukon is zwaar. Doordat de werknemers samen met de FNV in actie kwamen, hebben ze deze verbetering voor elkaar gebokst. Gefeliciteerd! 

Lees verder
26 januari 2021

SP: gemeente moet schulden ouders toeslagaffaire kwijtschelden

Foto: Socialistische Partij / Gedupeerde ouders in actie, samen met de SP.

Jarenlang leefden de gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire in een nachtmerrie. Nu wordt steeds duidelijker hoe ongekend het onrecht is dat hun is aangedaan door de overheid. De SP roept de gemeente Zwolle op de slachtoffers hun schulden bij de gemeente kwijt te schelden.

Lees verder
9 september 2020

Gemeente Zwolle moet slachtoffers toeslagenaffaire helpen

De Belastingdienst heeft veel gezinnen in grote problemen gebracht door de kinderopvangtoeslagaffaire. Renske Leijten zet zich vanuit de Tweede Kamer keihard in voor deze mensen. Deze mensen wonen ook in Zwolle.

Lees verder
23 januari 2012

Zwerfjongeren verdienen naast huisvesting ook begeleiding en ondersteuning

De SP is niet tevreden over het plan van het college over zwerfjongeren. De nadruk ligt in het plan op de huisvesting van zwerfjongeren. Daar is de SP blij om. Er ontbreekt echter een plan van aanpak hoe de gemeente ermee omgaat dat zwerfjongeren de eerste vier weken geen uitkering, ondersteuning en begeleiding krijgen van de gemeente. Aangezien wethouder Van As niet aanwezig was, bleef die vraag onbeantwoord.

Lees verder
28 juli 2011

SP wil berekening kwijtschelding in afwijzingsbrief

De SP in Zwolle wil dat het stadsbestuur bij een afwijzing van kwijtschelding van gemeentelijke heffingen de berekening waarop de afwijzing is gebaseerd meestuurt in de afwijzingsbrief. De hulpdienst van de SP heeft onlangs meerdere malen te maken gekregen met burgers die van de gemeente een negatieve beschikking ontvingen op hun aanvraag voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen/heffingen. De reden van afwijzing was in al deze gevallen een overschrijding van het ‘toegestane normbedrag’.

Lees verder
8 mei 2011

SP wil kwijtschelding op biljet gemeentebelastingen

De SP zal maandag in de gemeenteraad het stadsbestuur bevragen over de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, zoals rioolheffing en afvalstoffenheffing. Op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen staat niet aangegeven hoe iemand kwijtschelding kan aanvragen. De SP wil dat dit zo snel mogelijk veranderd.

Lees verder
3 mei 2011

SP: werken onder minimumloon is mensonterend

Tot ontzetting van de SP wil het stadsbestuur in Zwolle mensen met een uitkering verplichten voor minder dan het wettelijk minimumloon te gaan werken. Met een duur woord: loondispensatie genoemd. De SP vindt dat mensonterend en eist dat de gemeente mensen die werken minimaal het wettelijk minimumloon laat verdienen. Bovendien is de SP zeer verbolgen over het feit dat wethouder Van As (CU) de armoederegelingen drastisch wil inperken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier