h

Sociale Zaken

7 april 2011

SP wil af van verwarrende informatie inkomensondersteuning

De gemeente moet Zwollenaren niet meer op het verkeerde been zetten als het gaat om inkomensondersteuning. De SP in Zwolle vraagt het stadsbestuur de onduidelijke en verwarrende teksten op de website aan te passen. Mensen met een laag inkomen kunnen met deze regelingen voor bepaalde uitgaven en activiteiten een aanvulling op hun inkomen of uitkering krijgen, bijvoorbeeld bijzondere bijstand of langdurigheidstoeslag.

Lees verder
1 april 2011

SP wil dat Zwolle vaker lokale lasten gaat kwijtschelden

Gemeenten krijgen van het Rijk de wettelijke ruimte om vaker de lokale belastingen zoals OZB en afvalstoffenheffing kwijt te schelden. De SP-fractie wil dat Zwolle van die mogelijkheid gebruik maakt.

Lees verder
4 februari 2011

SP maakt het wethouder van As makkelijk met meerkeuzevragen

De SP wacht al sinds juni 2009 op de uitvoering van een voorstel over zwerfjongeren. De fractie stelde in juni 2009 via een motie voor om maatregelen te nemen, zodat zwerfjongeren door het afschaffen van de bijstand voor jongeren, niet tussen wal en schip zouden belanden. Deze motie werd door de gemeenteraad aangenomen. Diverse malen heeft de partij om opheldering gevraagd hoe het met de uitvoering van de motie stond. De eerste toezegging luidde dat de motie eind 2010 zou worden uitgevoerd. In december zei wethouder Van As dat de gemeenteraad in januari informatie zou krijgen. Navraag van de partij op 31 januari leerde dat het begin februari zou worden. Echter, donderdag kreeg de partij de melding dat het opnieuw later zou worden.

Lees verder
18 januari 2011

SP wil duidelijkheid over sociaal plan Wezo

De SP in Zwolle wil meer duidelijkheid over de totstandkoming van het sociaal plan bij de Wezo. Via de publicatieborden zijn de medewerkers van de Wezo geïnformeerd over de onderhandelingen van de vakbond met de directie over de totstandkoming van een sociaal plan voor mensen (zonder SW-indicatie) die bij de sociale werkplaats werken. Het gaat dan over ambtenaren en uitkeringsgerechtigden zonder SW-indicatie, zoals mensen met een bijstandsuitkering.

Lees verder

Pagina's

U bent hier