h

SP maakt het wethouder van As makkelijk met meerkeuzevragen

4 februari 2011

SP maakt het wethouder van As makkelijk met meerkeuzevragen

De SP wacht al sinds juni 2009 op de uitvoering van een voorstel over zwerfjongeren. De fractie stelde in juni 2009 via een motie voor om maatregelen te nemen, zodat zwerfjongeren door het afschaffen van de bijstand voor jongeren, niet tussen wal en schip zouden belanden. Deze motie werd door de gemeenteraad aangenomen. Diverse malen heeft de partij om opheldering gevraagd hoe het met de uitvoering van de motie stond. De eerste toezegging luidde dat de motie eind 2010 zou worden uitgevoerd. In december zei wethouder Van As dat de gemeenteraad in januari informatie zou krijgen. Navraag van de partij op 31 januari leerde dat het begin februari zou worden. Echter, donderdag kreeg de partij de melding dat het opnieuw later zou worden.

De SP vindt het belangrijk dat de motie wordt uitgevoerd, omdat zij zich zorgen maken over de zwerfjongeren in Zwolle. Om het de wethouder niet al te moeilijk te maken zal de SP de vragen maandagavond in de raadsvergadering in meerkeuzevorm stellen. Fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Het is jammer dat de zwerfjongeren zolang in de kou moeten staan bij dit college. Gezien het moeizame proces, dachten wij dat we het voor de wethouder maar wat makkelijker moesten maken door meerkeuze vragen op te stellen. Ik hoop dat hierdoor de wethouder de urgentie van de problematiek gaat inzien.’

Siderius: ‘Wij willen op een luchtige toon aan de wethouder duidelijk maken dat wij ervan balen dat de uitvoering zo lang op zich laat wachten. En dat hij bij een volgende keer uitstel écht een probleem heeft.’

De meerkeuzevragen voor de wethouder vind u hieronder:

Waarom duurt het zo lang voordat de motie over zwerfjongeren wordt uitgevoerd?

 • De motie heeft anderhalf jaar dakloos rondgezworven op de eenheid SoZaWe.
 • De motie zat in een doos “financiële administratie” die we helaas even kwijt zijn bij SoZaWe.
 • Dit jaar is helaas alle ambtelijke capaciteit opgegaan aan de flaneeravonden.
 • Anders, namelijk…

Gaat u de motie überhaupt nog uitvoeren?

 • Daar zal ik op antwoorden zodra een extern bureau daarover advies heeft gegeven.
 • Wel als deze door een collegepartij wordt ingediend.
 • Ik weet het niet. Mogen zwerfjongeren eigenlijk stemmen?
 • Anders, namelijk…

Op welke termijn gaat u de motie uitvoeren?

 • Volgens de Maya's vergaat de wereld in 2012, dus als ik het tot dán kan rekken....
 • Vóór de zomer! Of anders zéker vóór de kerst.
 • U hebt het 15 februari in uw mailbox, het college zou immers wel een hele grote flater slaan door het wéér uit te stellen
 • Anders, namelijk…

U bent hier