h

SP wil af van verwarrende informatie inkomensondersteuning

7 april 2011

SP wil af van verwarrende informatie inkomensondersteuning

De gemeente moet Zwollenaren niet meer op het verkeerde been zetten als het gaat om inkomensondersteuning. De SP in Zwolle vraagt het stadsbestuur de onduidelijke en verwarrende teksten op de website aan te passen. Mensen met een laag inkomen kunnen met deze regelingen voor bepaalde uitgaven en activiteiten een aanvulling op hun inkomen of uitkering krijgen, bijvoorbeeld bijzondere bijstand of langdurigheidstoeslag.

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: 'Al in het eerste scherm wordt de indruk gewekt dat alleen ouders met schoolgaande kinderen of chronisch zieken en gehandicapten aanspraak kunnen maken op de regelingen, terwijl de doelgroep veel groter is. Bovendien ontbreken er regelingen op de website. De informatievoorziening schiet tekort en dat moet zo snel mogelijk recht worden gezet. In oktober 2008 heeft de SP dit probleem al onder de aandacht gebracht van het stadsbestuur. Vooralsnog zijn er geen verbeteringen zichtbaar.'

De wethouder wordt gevraagd de website snel aan te passen en er om een deadline gevraagd wanneer de verbeteringen te verwachten zijn. Bovendien vraagt de SP wat er sinds de presentatie van het SP-rapport in oktober 2008 is gebeurd op het gebied van digitale dienstverlening.

Een goede sier met een beschikbaar formulier!

U bent hier