h

SP: werken onder minimumloon is mensonterend

3 mei 2011

SP: werken onder minimumloon is mensonterend

Tot ontzetting van de SP wil het stadsbestuur in Zwolle mensen met een uitkering verplichten voor minder dan het wettelijk minimumloon te gaan werken. Met een duur woord: loondispensatie genoemd. De SP vindt dat mensonterend en eist dat de gemeente mensen die werken minimaal het wettelijk minimumloon laat verdienen. Bovendien is de SP zeer verbolgen over het feit dat wethouder Van As (CU) de armoederegelingen drastisch wil inperken.

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: "Het stadsbestuur ontneemt kwetsbare mensen het recht op een menswaardig bestaan. Bovendien hanteert Van As hiermee een bijzondere definitie van 'werk moet lonen': hij geeft een beloning hoger dan het sociaal minimum, maar lager dan het wettelijk minimumloon. Maar mensen blijven hierdoor afhankelijk van een uitkering en bouwen ook geen normale pensioenrechten op. De bestaande cao’s en het minimumloon worden overboord gezet en je creëert tweederangs werknemers. Het is ongelooflijk dat het college dit voorstelt."

Verder wil Van As de grens om inkomensondersteuning te krijgen van de gemeente verminderen van 115% van de bijstandsnorm naar 110%. De wethouder schrijft dat dit wettelijk het maximaal haalbare is. Siderius: ‘Tot op heden mogen gemeenten zelf bepalen welke norm zij hanteren voor inkomensondersteuning. Het Kabinet wil dit inderdaad normeren op 110%. Het zou wethouder Van As hebben gesierd als hij in protest zou komen tegen deze slechte Kabinetsplannen in plaats van dat hij zich er nu achter verbergt voor zijn eigen bezuinigingsmaatregelen. Deze maatregelen maken het de minima in onze stad nog moeilijker. Dit is een armoedige bezuiniging.’

In de verkiezingscampagne hebben de PvdA, CU en CDA allen beloofd dat er niet zou worden bezuinigd op armoedebestrijding. Siderius: “Het blijkt maar weer dat bij sommige partijen verkiezingsbeloftes verdwijnen als sneeuw voor de zon.”

U bent hier