h

Gemeente Zwolle moet slachtoffers toeslagenaffaire helpen

9 september 2020

Gemeente Zwolle moet slachtoffers toeslagenaffaire helpen

De Belastingdienst heeft veel gezinnen in grote problemen gebracht door de kinderopvangtoeslagaffaire. Renske Leijten zet zich vanuit de Tweede Kamer keihard in voor deze mensen. Deze mensen wonen ook in Zwolle.

Mensen raakten in de schulden, verloren hun baan en werden op andere manieren in de problemen gebracht. Samen met PvdA, D66 en CDA heeft de SP Zwolle het College van B&W gevraagd de slachtoffers te helpen. Wethouder Sloots van GroenLinks gaf aan dat de gemeente niet de kennis en kunde heeft om de problemen met de belastingdienst op te lossen. Dat toont nóg meer aan hoe diep de Belastingdienst deze mensen in de problemen heeft gestort!

De wethouder wilde niet voldoen aan een motie die de vier partijen klaar hadden liggen (zie hiervoor de bijlage). Onder druk van onze motie zegde de wethouder wel toe om alle slachtoffers actief op te roepen zich te melden bij het sociaal wijkteam. Zodat de gemeente hen kan helpen bij schuldhulpverlening, werk, inkomensondersteuning en op andere manieren. Ook gaat de wethouder onderzoeken hoeveel Zwolse gezinnen getroffen zijn en bekijken of er extra menskracht nodig is om deze mensen te helpen. 

Bent u slachtoffer van de toeslagenaffaire? Meld u dan bij het sociaal wijkteam voor hulp.    

Klik voor meer informatie over de toeslagenaffaire op deze link. 

U bent hier