h

SP wil dat collectieve zorgpolis voor minimahuishoudens blijft

8 juni 2021

SP wil dat collectieve zorgpolis voor minimahuishoudens blijft

Per 1 januari 2022 stopt Zwolle met de collectieve zorgpolis voor minimahuishoudens. Tenminste, dat wil het College van B&W. De SP wil dat deze polis blijft bestaan. Want dat kán en de polis biedt mensen met een laag inkomen zekerheid, rust en recht op goede zorg.  
 
In september 2020 stelde de SP al vragen over het feit dat Salland Verzekeringen de collectieve zorgpolis heeft opgezegd. Maar niet alleen Salland wilde van de zorgpolis af. Ook het Zwolse college had geen trek meer in deze polis. 
 
Dus werd er via een eigen onderzoek toegeschreven naar de stelling dat de zorgpolis geen meerwaarde zou hebben. Onderzoeksbureau BS&F maakte gehakt van het eigen onderzoek van dit college. Ook werd er afgelopen maandag avond ingesproken door een Zwollenaar die terecht opkwam voor de belangen van onze minimahuishoudens. Dit college beschouwt de nieuwe zorgkostenregeling puur als inkomensondersteuning. En dat klopt niet.
 
De collectieve zorgpolis is bedoeld om mensen die het niet breed hebben, goede zorg te garanderen. Zij hebben immers belang bij vergoeding van het hoge eigen risico en de eigen bijdrages. En vooral zij hebben behoefte aan zekerheid. Want zij zullen in zorgverzekeringsland als eerste wél geconfronteerd worden met medische selectie voor de aanvullende verzekering. Zekerheid en solidariteit, dat bood en biedt de collectieve zorgverzekering.
 
En dat kan nog steeds! Univé en Zilveren Kruis willen Zwolle ook nu zo'n polis bieden - maar dit college weigert er gebruik van te maken. De wethouder van GroenLinks weigerde onafhankelijk onderzoek te doen. De wethouder weigerde ook om toezeggingen te doen over de verlening van bijzondere bijstand.
 
Daar schuilt ook het gevaar. Want tot op de dag van vandaag verstrekt Zwolle géén bijzondere bijstand voor medische kosten, alleen in bijzondere gevallen. Er is kortom een keihard ontmoedigingsbeleid waar het gaat om bijzondere bijstand. Terwijl de zorgpolis al afgeschaft wordt, wordt er geen duidelijkheid gegeven óf en in hoeverre er compensatie via de bijzondere bijstand wordt gegeven. 
 
Is dan alles fout aan de nieuwe zorgkostenregeling? Nee. Het college wil een bijdrage van € 240,00 verstrekken als mensen (met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum) geconfronteerd worden met het eigen risico. Maar dat eigen risico is € 385,00. En de eigen bijdrages van bijvoorbeeld Wmo zijn al € 19,00 per maand (€ 228,00 per jaar). Bovendien weigert het college deze nieuwe regeling náást de zorgpolis te laten bestaan, terwijl dat wel kan.  
Sinds 2019 wordt er jaarlijks € 500.000,00 bezuinigd op de collectieve zorgverzekering. Dat geld gaat nu naar bijvoorbeeld een peperdure brug over het station.
 
Momenteel maken meer dan 4.700 Zwollenaren gebruik van de collectieve zorgpolis. Dat al deze mensen deze polis bewust hebben gekozen, negeert het college volledig. Dat deze mensen behoefte hebben aan zekerheid, telt niet voor dit college. Gegarandeerde zorg voor mensen met een kwetsbare gezondheid en een kleine beurs, is van levensbelang. Omdat mensen zich daardoor verzekerd weten van zorg. Het voorkomt zorgmijding en het voorkomt dat mensen onverwacht met hoge kosten worden geconfronteerd en in de schulden komen.  
De collectieve zorgpolis voor minima moet blijven bestaan! En een verruimde bijzondere bijstand en/of zorgkostenregeling kan prima náást een collectieve zorgpolis. De SP zal zich daar hard voor blijven maken.

U bent hier