h

Persoonlijke oproep aan wethouder

7 januari 2012

Persoonlijke oproep aan wethouder

Eind 2010 gaf de gemeenteraad Erik Dannenberg (CDA) de opdracht om vijf mensen met een beperking in dienst te nemen. Nu de deadline is verstreken blijkt dat hier niets van terecht is gekomen. Fractievoorzitter Tjitske Siderius doet daarom een persoonlijke oproep aan wethouder Erik Dannenberg.

Beste Erik,

Via een persoonlijke oproep wil ik graag een dringend beroep op je doen om actie te ondernemen op het gebied van het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking, die een indicatie voor de sociale werkvoorziening (SW-indicatie) hebben. Door het verwoestende effect van de crisis zien we dat duizenden mensen hun baan verliezen. Een enorme kaalslag: mensen hebben geen enkele inkomenszekerheid en solliciteren zich suf om aan het werk te komen.
Een bijzondere groep zijn de mensen met een beperking. Voor hen is het in tijden dat het economisch voortvarend gaat al een hele klus om een baan te krijgen bij een werkgever.
Door de crisis zijn hun kansen op de arbeidsmarkt nog veel verder geslonken. Werkgevers vinden het lastig om voldoende begeleiding te bieden en vinden de risico’s op ziekte en uitval te groot.
Je zult je vast herinneren dat ik daarom eind 2010 een motie ingediend heb waarin het college wordt gevraagd uiterlijk per 1 januari 2012 vijf mensen met indicatie voor de sociale werkplaats in vaste dienst te nemen. Vijf mensen lijkt een zeer bescheiden aantal, maar aangezien ik er tot mijn ontzetting achter was gekomen dat de gemeente niemand met een indicatie voor de sociale werkplaats in vaste dienst heeft leek het me in ieder geval een goede eerste stap. Een meerderheid van de Zwolse gemeenteraad was het hiermee eens en steunde het voorstel. Daarna volgde een periode van grote stilte van jouw kant.
Nu de deadline van de motie is gepasseerd moet ik constateren dat er op geen enkele wijze uitvoering is gegeven aan dit raadsbesluit. Sterker nog, ik krijg signalen dat mensen met een indicatie die zijn gedetacheerd via de Wezo bij de gemeente worden ontslagen. In plaats van het creëren van goede, vaste banen met zekerheid schrapt de gemeente zelfs banen voor mensen met een arbeidsbeperking: de wereld op zijn kop.
Zoals je weet voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) dat de enorme rijksbezuinigingen op de sociale werkplaatsen en op jonggehandicapten leiden tot het verdwijnen van tienduizenden banen. Ook onze eigen sociale werkplaats – de Wezo - wordt fors getroffen. Wij zullen daarom een klemmend beroep op Zwolse ondernemers moeten doen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en mensen met een arbeidsbeperking een goede baan te bieden in hun bedrijf. Anders zullen onherroepelijk veel mensen met een beperking achter de geraniums eindigen. Maar hoe kunnen wij met goed fatsoen als gemeente een beroep doen op ondernemers als we zelf - als grote werkgever in de stad - op geen enkele wijze onze verantwoordelijkheid nemen op dit gebied?
Erik, gezien de enorme problemen die ons op dit gebied te wachten staan vind ik de houding van het college tot nu toe zeer teleurstellend. Ook Zwolle kent honderden mensen met een arbeidsbeperking die dolgraag aan de slag willen, maar dat om wat voor reden dan ook niet kunnen. Gemeentelijke actie is nu noodzakelijk. Omdat pleidooien en moties in de gemeenteraad kennelijk niet werken doe ik hierbij maar een persoonlijk beroep op je: laat mensen met een arbeidsbeperking niet in de kou staan en voer de beslissing van de gemeenteraad uit. Als het de gemeente niet lukt in haar omvangrijke apparaat een plek te vinden voor slechts 5 mensen met een indicatie voor de sociale werkvoorziening, geeft dat wel een heel slecht signaal af aan andere werkgevers en aan deze mensen zelf. Dat lijkt me een bijzonder slechte manier om 2012 in te gaan.

Ik wens je veel wijsheid toe in het nieuwe jaar,

Tjitske Siderius, fractievoorzitter SP

SP dient motie van treurnis in tegen wethouder Van As
SP-voorstel overgenomen om 5 mensen met SW-indicatie in vaste dienst te nemen
Maak werk van mensen met een arbeidsbeperking
Zwolle moet SW'ers aannemen

U bent hier