h

SP: onderzoek alternatieven Mimosastraat

19 maart 2012

SP: onderzoek alternatieven Mimosastraat

De fractie van de SP heeft maandagavond in de gemeenteraad opgeroepen alternatieven te onderzoeken voor het geplande geluidsscherm in de Mimosastraat. Het overgrote deel van de bewoners van de straat is tegen een geluidsscherm. Bovendien is er – in tegenstelling tot wat de wethouder beweert - geen wettelijke verplichting tot het plaatsen van een geluidsscherm. Langs het spoor van de Mimosastraat in de Pierik wil de gemeente een geluidsscherm van 2,5 meter hoog bouwen. Aanleiding hiervoor is dat zou blijken dat het geluidsniveau van het spoor in de straat te hoog is. De wil de SP dat er eerst uitgebreid naar alle alternatieven wordt gekeken.

SP-raadslid Frank Futselaar: ‘Meer dan een jaar geleden hebben wij al gevraagd om een onderzoek naar alternatieven zoals bijvoorbeeld gevelisolatie. Tevergeefs. Het college vraagt in een enquête bewoners naar hun mening maar schuift de negatieve uitkomst vervolgens terzijde. De bewoners van de Mimosastraat zouden echter de eerste moeten zijn die meebeslissen hoe geluidsoverlast wordt aangepakt. Zij hechten aan hun uitzicht, dus moeten we op zoek naar andere oplossingen. Wethouder Dannenberg blijft dat weigeren, omdat hij geen rijkssubsidies wil mislopen. Dat is echter vanuit het geld gedacht en niet vanuit de mensen. Voor de SP moet de wens van de bewoners van de Mimosastraat centraal staan.’

Uit eerder onderzoek van de SP bleek ook dat 82% van de bewoners tegen komst van het geluidsscherm is. Ook is 64% procent ontevreden over de communicatie van de gemeente, met name waar het inspraak betreft.

SP wil alternatieven voor geluidsscherm Mimosastraat

U bent hier