h

SP wil opheldering baanverlies bij TSN

4 januari 2013

SP wil opheldering baanverlies bij TSN

De SP in Zwolle wil snel duidelijkheid van de wethouder over de werknemers bij TSN die hun baan verliezen en de honderden cliënten die nu onzeker zijn over hun vaste thuiszorg. De directie van TSN heeft besloten – ondanks toezeggingen aan het personeel – geen tijdelijke contracten te verlengen. Uit een brief van TSN aan cliënten lijkt het erop dat deze ontslagronde een direct gevolg is van de door wethouder Dannenberg (CDA) geïntroduceerde nieuwe werkwijze: de pilot ‘tot uw dienst’. Tijdens de behandeling van deze pilot in de gemeenteraad is er door het stadsbestuur niets gezegd over mogelijke ontslagen. De SP wil snel opheldering hoe de kwaliteit van de thuiszorg voor de cliënten die hun vaste hulp verliezen wordt gegarandeerd. Ook wil de SP voorkomen dat de ontslagen medewerkers in de toekomst hetzelfde werk moeten gaan doen tegen slechtere arbeidsvoorwaarden.

SP fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘De gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor het garanderen van goede thuiszorg en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden bij bedrijven waar wij de thuiszorg aanbesteden. De SP wil ervoor waken dat de thuiszorgmedewerkers na hun ontslag worden ingezet als alfahulp en hetzelfde werk moeten gaan doen voor een lager salaris, slechtere arbeidsvoorwaarden, geen pensioenopbouw of doorbetaling bij ziekte. Er zou ook sprake zijn van een loonsverlaging voor de thuiszorgwerknemers in vaste dienst bij TSN. Het brengt grote onzekerheid voor werknemers en cliënten en onduidelijk is of de kwaliteit van zorg kan worden gegarandeerd. Er moet snel duidelijkheid komen over deze ontslagronde.’

In andere gemeenten zijn de ontslagen bij thuiszorginstellingen vaak een voorbode voor het inzetten van bijstandsgerechtigden die het werk van gekwalificeerde thuiszorgmedewerkers met behoud van uitkering moeten gaan doen. Siderius: ‘Wij blijven strijden tegen deze verdringing en het creëren van meer werkloosheid. Thuiszorgmedewerkers verdienen net als andere werknemers een goed salaris en goede arbeidsvoorwaarden. Dat is ook de reden dat de SP in de gemeenteraad tegen deze pilot heeft gestemd.’

Bijlage: vragen aan B&W

U bent hier