h

Wederom vragen over proef parkeerterrein Wehkamp

10 januari 2013

Wederom vragen over proef parkeerterrein Wehkamp

De fractie van de SP in de Zwolse gemeenteraad heeft opnieuw vragen gesteld over de proef om het parkeerterrein van Wehkamp voor bezoekers aan de Binnenstad open te stellen. De SP wil weten wat de bezettingsgraad van het parkeerterrein is geweest. Onlangs bleek uit eigen onderzoek van de partij dat er grote twijfels bestaan of het beschikbaar stellen van het parkeerterrein van Wehkamp de parkeerdrukte in de Binnenstad ontlast. In de antwoorden op eerdere vragen hierover heeft de wethouder maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen lijken niet het gewenste effect te hebben.

SP-raadslid Edwin Koster: “Uit ons onderzoek blijkt dat op de extra koopavonden rondom Kerst en Sinterklaas en bij bijzondere evenementen als de Kerstparade het parkeerterrein van Wehkamp nauwelijks wordt gebruikt. Een aantal doorverwezen automobilisten konden zelfs het parkeerterrein niet eens vinden. Dat is niet vreemd, want de verwijsborden zijn niet zichtbaar en soms zelfs geblokkeerd. Deze proef blijft geld kosten, maar levert weinig op. Op deze manier is het water naar de zee dragen. Het wordt tijd dat er een keuze wordt gemaakt: of serieus de pilot verbeteren of de pilot per direct stoppen.’

Onlangs bleek ook dat de campagne ‘in Zwolle is er altijd plaats’ waarbij automobilisten worden geattendeerd op voldoende parkeergelegenheid nog niet het gewenste resultaat geeft. Koster: ‘De proef is amateurisme ten top. Onlangs bleek dat het bewuste parkeerterrein zelfs was afgesloten en een paar weken later dat de looproute naar de Binnenstad vanwege nieuwe bestrating open lag. Het lijkt erop dat de wethouder er alles aan doet om de proef te laten mislukken. Het is te zot voor woorden.’

Bijlage: schriftelijke vragen aan B&W.

SP: vragen over proef parkeerterrein Wehkamp

U bent hier