h

SP stelt vragen over aftakeling Horstmanhoeve

13 april 2014

SP stelt vragen over aftakeling Horstmanhoeve

De SP-fractie in de gemeenteraad heeft schriftelijke vragen gesteld over het verval van de Horstmanhoeve. Dit naar aanleiding van twee artikelen in de Stentor waaruit naar voren komt dat het onderhoud van dit gemeentelijke monument te wensen overlaat.

De Horstmanhoeve is al jaren het onderwerp van een geschil tussen de eigenaar Bruin Beheer BV en omwonenden.  Sinds een deel van de hoeve, de boerderij en het stenen bijgebouw, in 2010 tot gemeentelijk monument zijn bestempeld is de hoeve in verval geraakt. In de Stentor van maandag 7 april geven zowel de eigenaar als omwonenden de indruk dat Bruin Beheer BV de Horstmanhoeve bewust laat verloederen in de hoop dat sloop onvermijdelijk wordt en de gemeente misschien genoodzaakt zou zijn de Hoeve over te kopen.

De SP vindt de handelswijze van het bedrijf onacceptabel, helemaal aangezien het hier een gemeentelijk monument betreft. SP-raadslid Brammert Geerling: “Het lijkt er sterk op dat de eigenaar bewust een gebouw laat verloederen in de hoop zich te verrijken op kosten van de gemeenschap. Dat soort gedrag mag de gemeente absoluut niet stimuleren.”

Daarom heeft de SP schriftelijke vragen gesteld aan B&W over de mogelijkheden onderhoud van de Horstmanhoeve zeker te stellen op basis van de Monumentenwet en de gemeentelijke Erfgoedverordening. Ook heeft de fractie het college verzocht te bemiddelen tussen de eigenaar en de omwonenden om te proberen een voor alle partijen bevredigende invulling voor de hoeve te vinden.

U bent hier