h

SP Zwolle: voorlichting huishoudelijke ondersteuning onvolledig

8 mei 2015

SP Zwolle: voorlichting huishoudelijke ondersteuning onvolledig

De fractie van de SP in de Zwolse gemeenteraad constateert dat de informatie die cliënten van huishoudelijke ondersteuning krijgen bij de zogenaamde keukentafelgesprekken onvolledig is. Cliënten weten niet dat ze bij indicaties die tot 1 juli 2015 lopen het recht hebben tot deze datum hun uren hulp te behouden. De SP wil actie van het college op dit onderwerp.

Bij de komende raadsvergadering zal de SP-fractie een motie van deze strekking indienen. Via het meldpunt zorg van de SP komen klachten binnen van cliënten die stellen dat hun slechts is medegedeeld dat ze uren hulp gaan verliezen, maar hun niet is gewezen op de mogelijkheid tot de datum van 1 juli 2015 de bestaande uren te behouden. Hiermee worden –soms kwetsbare- cliënten onvolledig geïnformeerd over hun rechten.

De SP stelde eerder schriftelijke vragen over deze kwestie. In haar antwoorden bevestigt het college het recht van cliënten die tot maximaal 1 juli 2015 een indicatie hebben tot die datum vast te houden aan hun uren. Het college stelt dat de sociale wijkteams en de zorgaanbieders hiervan op de hoogte zijn.

SP-raadslid Sandra Drost: ‘Ik heb gesproken met cliënten die simpelweg de mededeling kregen dat het aantal uren hulp zou worden teruggebracht. Er is nooit iets gezegd over de mogelijkheid dit af te wijzen en tot 1 juli vast te houden aan het oorspronkelijk geïndiceerde aantal uren. Hiermee waren deze mensen niet goed op de hoogte van hun rechten.’

De SP wil dat de gemeente actief communiceert dat cliënten het recht hebben om vast te houden aan bestaande afspraken. Daarnaast moeten mensen die benadeeld zijn door deze kwestie de gemiste uren hulp gecompenseerd krijgen.

U bent hier