h

SP blijft tegen opheffen Ambelt

2 november 2015

SP blijft tegen opheffen Ambelt

Na een uitgebreide informatieavond met zeer veel vragen aan onderwijsbestuurders, ouders en personeel blijft de Zwolse SP fel tegen de aangkondigde sluiting van de Ambelt. De toekomst van kinderen en leraren lijkt nog verre van gerandeerd.

In september kondigde de Ambelt -grootste aanbieder voor speciaal onderwijs in Zwolle- aan zich als organisatie in 2017 te willen opheffen. Aanleiding is de teruglopende leerlingenaantallen door de invoering van het passend onderwijs en bezuinigingen die daar bij horen. Locaties, leerlingen en personeel moet dan zoveel mogelijk door de reguliere onderwijsinstellingen worden overgenomen.

De SP heeft zich vanaf het begin verzet tegen het opheffen van de organisatie. Het overgrote deel van de ouders en kinderen is zeer gelukkig met de school en er is een grote hoeveelheid specialisme over omgaan met kinderen met -bijvoorbeeld- autisme in de organisatie. Ook in de Tweede Kamer heeft de SP vragen gesteld over de Ambelt en (samen met de Christenunie) een motie ingediend om hem open te houden.

Tijdens de informatieavond voelde de SP zich bevestigd in haar grote zorgen. Personeel verdwijnt nu al van de Ambelt omdat de werkgelegenheidszekerheid is verdwenen. Daarmee verdwijnt belangrijke kennis uit Zwolle. De gesprekken met reguliere onderwijsinstellingen over overname zijn pas net begonnen, terwijl in 2017 al de opheffing plaats zou moeten vinden. Daarmee hebben ouders nog steeds geen duidelijkheid over of hun kind dezelfde docent houdt, en waar hij of zij straks naar school gaat. Ook over bekostiging zijn nog een hoop vragen. De communicatie vanuit de Ambelt kreeg dan ook een hoop kritiek van ouders.

Daarom zal de SP zich blijven inzetten voor behoud van de Ambelt. Helaas blokkeerden de coalitiepartijen PvdA, CU, VVD en D66 samen met Swollwacht een spoedig debat over de kwestie. Zij willen pas een debat als het college met een breder stuk over passend onderwijs komt, iets dat nog maanden zal duren. Wat ons betreft duurt dat te  lang: dan is het proces misschien al niet meer te keren. De SP zal daarom zelf met een voorstel komen de Ambelt te behouden.

U bent hier