h

SP Zwolle steunt plan voor beter ov

6 april 2018

SP Zwolle steunt plan voor beter ov

Sinds vorig jaar voert de SP Zwolle actie voor goed openbaar vervoer met eerlijke arbeidsvoorwaarden. De Zwolse buschauffeur Cor de Vos heeft in de afgelopen maand een plan naar buiten gebracht om de stadsdienstregeling van Zwolle te verbeteren. Het plan heet: De basis in Zwolle versterkt. De dienstregeling die in het plan wordt voorgesteld, kost niet meer geld of meer arbeidsuren. Wel worden verbeteringen doorgevoerd die ervoor zorgen dat Zwolle beter bereikbaar wordt.
Gisteravond heeft de SP-fractie in de Provinciale Staten van Overijssel het plan aangeboden aan de ov-commissie die beslist over het ov in Overijssel vanaf 2020.

De SP Zwolle vindt het plan van buschauffeur Cor de Vos een verbetering voor het ov in onze stad en wil dat de provincie zijn plan in de komende aanbesteding opneemt. Zo wordt het ov in Zwolle niet nog verder uitgekleed, maar kunnen we beginnen het weer verder op te bouwen.

Bent u benieuwd naar het plan van buschauffeur Cor de Vos? Klik hier.

U bent hier