h

SP geeft 87.500 euro gemeenschapsgeld terug aan gemeente

7 maart 2022

SP geeft 87.500 euro gemeenschapsgeld terug aan gemeente

Foto: SP

Maandag 7 maart overhandigde SP-lijsttrekker Brammert Geerling een symbolische cheque van 87.500 euro aan raadsgriffier Eric Meurs. Dat bedrag staat symbool voor het extra geld dat de Zwolse politiek in 2018 voor zichzelf heeft uitgetrokken. Alle partijen in de gemeenteraad krijgen sindsdien fors extra fractiebudget per jaar (12.500 in 2018 : daarna jaarlijks 25.000) bovenop het fractiebudget dat ze al kregen.

De SP was daar als enige partij tegen. Meer geld voor politici vond de SP niet te rijmen met de bezuinigingen op de zorg voor Zwollenaren die toen ook werden doorgevoerd. SP-fractievoorzitter Brammert Geerling beloofde toen deze periode geen gebruik te maken van dit extra geld. Die belofte is de SP nagekomen en werd door het aanbieden van een symbolische cheque onderstreept.

Lijsttrekker Brammert Geerling: “Helaas hadden wij de afgelopen 4 jaar niet de macht om te bepalen waar het geld van de gemeente aan besteed werd. Daardoor is er bezuinigd op de zorg en 4 jaar lang niks gedaan om de groeiende armoede aan te pakken. Wel ging er geld naar een dure loopbrug, dure externe inhuur en de politiek in de vorm van een zesde wethouder en fors hogere fractievergoedingen. Onze voorstellen voor een beter armoedebeleid zijn telkens weggestemd, maar niemand kon ons ervan weerhouden het extra geld voor de politiek te weigeren. Hierdoor hebben we laten zien dat geld voor sociaal beleid best te vinden is als je maar goede politieke keuzes maakt. 16 maart hebben Zwollenaren de kans te kiezen voor solidariteit zodat we eindelijk armoede kunnen gaan aanpakken. Te beginnen bij de 2000 Zwolse kinderen die nu opgroeien in armoede.”

Alle partijen in de gemeenteraad hebben de beschikking over een fractiebudget. Mede op aandringen van de SP worden jaarlijks verantwoordingen op de website van de gemeente gezet. Zo kunnen inwoners zien waar dat geld aan is uitgegeven.

U bent hier