h

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Bert Sluijer

Organisatiesecretaris

Brammert Geerling

Fractievoorzitter

06-47618944

Bestuurslid uit hoofde van zijn functie als fractievoorzitter.

Robert Bos

Algemeen bestuurslid

Eduard van Scheltinga

Algemeen bestuurslid

0619763567

Bart Wessels

Algemeen bestuurslid

U bent hier