h

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Maurits Kersten

afdelingsvoorzitter

06-40472412

Brammert Geerling

fractievoorzitter en bestuurslid namens de fractie

06-47618944

Bestuurslid uit hoofde van zijn functie als fractievoorzitter.

Thomas Boose

algemeen bestuurslid en penningmeester

06-28649991

Kim Ahlers

algemeen bestuurslid en verantwoordelijk voor de kerngroep

06-50459941

Koen van Baal

algemeen bestuurslid

06-41775717

Bruno Baptista

algemeen bestuurslid en webmaster

U bent hier