h

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Robert Bos

Organisatiesecretaris

Maarten Boshove

Penningmeester

Brammert Geerling

Fractievoorzitter

06-47618944

Bestuurslid uit hoofde van zijn functie als fractievoorzitter.

Sandra Drost

Algemeen bestuurslid

Bert Sluijer

Algemeen bestuurslid

Bart Wessels

Algemeen bestuurslid

U bent hier