h

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Simon Zandvliet

voorzitter

06-10413563

voorzitter

Robert Bos

organisatiesecretaris

06-50257143

Brammert Geerling

bestuurslid namens de fractie

06-47618944

Bestuurslid uit hoofde van zijn functie als fractievoorzitter.

Sander Taconis

algemeen bestuurslid en penningmeester

Maurits Kersten

algemeen bestuurslid en verantwoordelijke voor de kerngroep

Roy Ahlers

algemeen bestuurslid

06-25146562

Sem Dijkstra

bestuurslid namens ROOD

06-49940604

U bent hier