h

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Maurits Kersten

afdelingsvoorzitter

06-40472412

Brammert Geerling

fractievoorzitter en bestuurslid namens de fractie

06-47618944

Bestuurslid uit hoofde van zijn functie als fractievoorzitter.

Thomas Boose

algemeen bestuurslid en penningmeester

06-28649991

Robert Bos

algemeen bestuurslid, ledenadministratie, webmaster

06-50257143

Kim Ahlers

algemeen bestuurslid en verantwoordelijk voor de kerngroep

06-50459941

Khaled Sa'ad

algemeen bestuurslid

U bent hier