h

Fractie

De SP-fractie wil dat Zwolle een stad wordt met meer oog voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Dit betekent onder andere dat de SP blijft hameren op meer openheid in de Zwolse politiek. Zwolle is toe aan politieke vernieuwing, het wordt tijd dat er afgerekend wordt met de regenteske manier van besturen in Zwolle. De SP fractie gaat voor de mening van de Zwolse burger.

De SP ziet niets in achterkamertjes politiek waar in een ons-kent-ons-cultuur de beslissingen worden genomen. De SP-fractie vindt de mening van de Zwolse burgers belangrijk (referenda) en neemt haar eigen verantwoording door onderzoek te doen naar wat er in de Zwolse samenleving leeft in plaats van te wachten tot het college met voorstellen komt.

Ziet of hoort u dingen waarvan u vindt: daar zou de Zwolse politiek iets aan moeten doen? Neem dan gerust contact op met de fractie.


De SP-fractie bestaat uit de volgende personen:

Brammert Geerling

Fractievoorzitter

06-47618944

Volkshuisvesting, sport en duurzaamheid

Koen van Baal

Gemeenteraadslid

06-41775717

U bent hier