h

SP wil inzet van spitsbussen op waterstof

28 oktober 2007

SP wil inzet van spitsbussen op waterstof

Maandagavond wordt er door de gemeenteraad een besluit genomen over de speerpunten van de mobiliteitsvisie. Het college heeft in het kader van mobiliteit een aantal speerpunten opgesteld. Zij willen een betere doorstroming van het hoofdwegennet, meer inzetten op het fietsverkeer en een actievere rol spelen bij het stimuleren van het openbaar vervoer.

Mooie speerpunten maar de vraag is wat gaat de gemeente concreet gaat doen. Hoe wordt de spitsdrukte verminderd? En hoe gaat de gemeente om met het openbaar vervoer?

Uit het luchtkwaliteitplan blijkt dat de huidige bussen juist zorgen voor de meeste vervuiling. Hierover is niets terug te lezen in de mobiliteitsvisie van de gemeente Zwolle, terwijl dit juist heel belangrijk is.

De SP wil het college graag een handje helpen en dient daarom maandag twee concrete voorstellen in.

Waterstofbus

De SP wil dat de gemeente de dieselbussen inruilt voor de veel schonere waterstof bussen.

Waterstofbussen zijn veel schoner voor het milieu. Zij behalen een belangrijke winst bij het terugdringen van de uitstoot van luchtvervuilende deeltjes, zoals fijnstof. De SP verzoekt het college om er bij de provincie op aan te dringen om waterstof als brandstof voor bussen in te zetten.

Spitsbus

De SP vraagt het college om eens kritisch naar het openbaar vervoer te kijken, zodat het openbaar vervoer in Zwolle echt een alternatief wordt voor de auto. Het moet schoner worden, sneller, goedkoper, meer comfortabel. Eén van de mogelijkheden om dit te bereiken is het inzetten van spitsbussen. In september heeft de SP in Zwolle een voorstel hiervoor gedaan in haar eigen mobiliteitsvisie.

Meer informatie over beide moties en onze mobiliteitsvisie vind u in onderstaande links.

Bussen op waterstof
Spitsbus
Mobiliteitsvisie

U bent hier