h
4 oktober 2015

SP: zorgen om toekomst Driezorg

De fractie van de SP maakt zich zorgen om de toekomst van zorgorganisatie Driezorg. Driezorg heft aangekondigd zeker 150 medewerkers te willen ontslaan. Daarnaast is er het bericht dat verzekeraar Achmea in de regio Zwolle een experiment wil uitvoeren waarbij ze slechts één zorgaanbieder per wijk aan wil wijzen voor wijkverpleging. Ook dit is een bedreiging voor het voortbestaan van Driezorg. De SP zal maandag in de gemeenteraad mondelinge vragen stellen over de kwestie.

Lees verder
28 september 2015

Veel vragen over financieel drama bibliotheek

De fractie van de SP heeft in de Zwolse gemeenteraad veel vragen gesteld over de grote financiele verliezen de de gemeente dreigt te lopen rond de verhuizing van de Stadkamer (bibliotheek). Onder andere door een asbestvondst lijkt de gemeente voor miljoenen in het schip te gaan.

Lees verder
22 september 2015

Zwolle eerste jeugdloonvrije gemeente van Nederland

Foto: ROOD Zwolle

Young & United heeft samen met ROOD Zwolle opnieuw een succes bereikt. Young & United had een motie ingediend met ROOD Zwolle met daarin de vraag of de Zwolse gemeenteraad zich wou uitspreken over de strijd van Young & United. De motie werd gedragen door de partijen: SP, Swollwacht, D66, GroenLinks, en PvdA.

Lees verder
22 september 2015

SP maakt nul-procent huurverhoging bespreekbaar

Een SP motie die het college opdraagt serieus met woningbouwcorporaties en huurdersorganisaties te praten over de mogelijkheden de huren een jaar niet te verhogen is maandag aangenomen. De motie kreeg steun van GroenLinks, Swollwacht, PvdA, ChristenUnie en fractie Cetin.

Lees verder
22 september 2015

Zwolse gemeenteraad steunt Young and United

De gemeenteraad steunt de strijd van Young and United tegen het jeugdloon voor volwassenen. De raad roept de regering en het parlement op zo snel mogelijk een einde te maken aan het jeugdloon vanaf 18 jaar. Dat is het gevolg van het aannemen van de motie Einde halfloon voor heel werk!.

Lees verder
18 september 2015

SP en GroenLinks: meer zekerheid voor Wezo en mensen met arbeidsbeperking.

De Zwolse fracties van de SP en GroenLinks willen meer zekerheid voor de Wezo en mensen met een arbeidsbeperking. Sinds de participatiewet begin januari van kracht is geworden, kunnen er geen nieuwe mensen meer instromen bij de sociale werkvoorziening (Wezo). Deze mensen met een arbeidsbeperking zijn aangewezen op werkplekken bij reguliere werkgevers en de overheid. Dit wordt de inclusieve arbeidsmarkt genoemd.

Lees verder
17 september 2015

SP Zwolle wil einde half loon voor heel werk

Maandag dient de SP in de gemeenteraad een motie in die de regering vraagt snel een einde te maken aan het jeugdloon voor jongeren van 18-23. Ook wil de SP dat de gemeente Zwolle jongeren vanaf 18 jaar geen jeugdloon, maar minimumloon betaalt. 

Lees verder
16 september 2015

Vragen over miljoenentekort Stadkamer

De fractie van de SP wil aanvullende informatie van het Zwolse college over de extra kosten die moeten worden gemaakt bij de verhuizing van de Stadkamer naar de nieuwe locatie aan de Zeven Alleetjes. Nu de onverwachte kostenposten zich lijken op te stapelen vraagt de partij zich af of het stadsbestuur het project wel afdoende kan beheersen.

Lees verder
14 september 2015

Bijeenkomst over Ambelt

Het nieuws sloeg afgelopen week bij velen in als een bom: vijftien locaties van ‘de Ambelt’ gaan sluiten, met alle gevolgen van dien voor de 2100 leerlingen en 606 medewerkers. De reden? De invoering van het passend onderwijs. Wij maken ons zorgen over de toekomst van leerlingen en docenten in het speciaal onderwijs en specifiek over ‘de Ambelt’.

Lees verder
10 september 2015

SP: vragen over bouw middeldure huurwoningen Zwolle

De Zwolse SP-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de voortgang van plannen om middeldure huurwoningen te bouwen.  Aanleiding is een artikel in het Financieele Dagblad van 8 september waarin gesteld wordt dat gemeenten de bouw van middeldure woningen remmen.

Lees verder

Pagina's