h
22 september 2015

SP maakt nul-procent huurverhoging bespreekbaar

Een SP motie die het college opdraagt serieus met woningbouwcorporaties en huurdersorganisaties te praten over de mogelijkheden de huren een jaar niet te verhogen is maandag aangenomen. De motie kreeg steun van GroenLinks, Swollwacht, PvdA, ChristenUnie en fractie Cetin.

Lees verder
22 september 2015

Zwolse gemeenteraad steunt Young and United

De gemeenteraad steunt de strijd van Young and United tegen het jeugdloon voor volwassenen. De raad roept de regering en het parlement op zo snel mogelijk een einde te maken aan het jeugdloon vanaf 18 jaar. Dat is het gevolg van het aannemen van de motie Einde halfloon voor heel werk!.

Lees verder
18 september 2015

SP en GroenLinks: meer zekerheid voor Wezo en mensen met arbeidsbeperking.

De Zwolse fracties van de SP en GroenLinks willen meer zekerheid voor de Wezo en mensen met een arbeidsbeperking. Sinds de participatiewet begin januari van kracht is geworden, kunnen er geen nieuwe mensen meer instromen bij de sociale werkvoorziening (Wezo). Deze mensen met een arbeidsbeperking zijn aangewezen op werkplekken bij reguliere werkgevers en de overheid. Dit wordt de inclusieve arbeidsmarkt genoemd.

Lees verder
17 september 2015

SP Zwolle wil einde half loon voor heel werk

Maandag dient de SP in de gemeenteraad een motie in die de regering vraagt snel een einde te maken aan het jeugdloon voor jongeren van 18-23. Ook wil de SP dat de gemeente Zwolle jongeren vanaf 18 jaar geen jeugdloon, maar minimumloon betaalt. 

Lees verder
16 september 2015

Vragen over miljoenentekort Stadkamer

De fractie van de SP wil aanvullende informatie van het Zwolse college over de extra kosten die moeten worden gemaakt bij de verhuizing van de Stadkamer naar de nieuwe locatie aan de Zeven Alleetjes. Nu de onverwachte kostenposten zich lijken op te stapelen vraagt de partij zich af of het stadsbestuur het project wel afdoende kan beheersen.

Lees verder
14 september 2015

Bijeenkomst over Ambelt

Het nieuws sloeg afgelopen week bij velen in als een bom: vijftien locaties van ‘de Ambelt’ gaan sluiten, met alle gevolgen van dien voor de 2100 leerlingen en 606 medewerkers. De reden? De invoering van het passend onderwijs. Wij maken ons zorgen over de toekomst van leerlingen en docenten in het speciaal onderwijs en specifiek over ‘de Ambelt’.

Lees verder
10 september 2015

SP: vragen over bouw middeldure huurwoningen Zwolle

De Zwolse SP-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de voortgang van plannen om middeldure huurwoningen te bouwen.  Aanleiding is een artikel in het Financieele Dagblad van 8 september waarin gesteld wordt dat gemeenten de bouw van middeldure woningen remmen.

Lees verder
9 september 2015

Ook Kamervragen over de Ambelt

Het Zwolse SP-kamerlid Tjitske Siderius heeft in de Tweede Kamer vragen gesteld over de aangekondigde sluiting van de Ambelt. Eerder vandaag stelde de raadsfractie van de SP in Zwolle ook vragen over de kwestie. Door sluiting van de Ambelt ontstaat een onzekere situatie voor honderden leerlingen en leerkrachten in het speciaal onderwijs in Zwolle en de omliggende regio.Lees verder
9 september 2015

SP: inzetten voor behoud de Ambelt

De Zwolse fractie van de SP wil dat het college zich inzet voor behoud van de Ambelt als aanbieder van speciaal onderwijs in Zwolle. Vandaag is bekend geworden dat de Ambelt van plan is per augustus 2017 de deuren te sluiten.

Lees verder
8 september 2015

' In statistieken kun je niet wonen'

De gemeenteraad debatteerde maandagavond op initiatief van de SP om over de nieuwe prestatieafspraken die de gemeente met de woningbouwcorporaties en huurdersverenigingen opstelt voor de periode 2016-2019. De SP vindt dat de Zwolse woningnood nu eindelijk eens voortvarend moet worden aangepakt.

Lees verder

Pagina's