h
8 maart 2016

SP: ruimte voor fietsen in de binnenstad

De gemeenteraad van Zwolle debatteerde afgelopen 7 maart over het fietsparkeren in Zwolle. De SP Zwolle is al tijden voorstander van goede fietsparkeerplekken in de binnenstad. De binnenstad van Zwolle moet een aantrekkelijke plek voor iedereen zijn en goede stallingen voor fietsen zijn daarbij een must.

Lees verder
29 februari 2016

SP vraagt college rechten van TSN medewerkers te behouden

Het college van B&W heeft bekendgemaakt dat zij niet ingaat op het aanbod van Buurtzorg om de huishoudelijke hulp van TSN over te nemen. Daardoor is het voor de huidige TSN medewerkers onduidelijk waar zij dan wel zullen worden ondergebracht en tegen welke arbeidsvoorwaarden. De SP stelt daarom maandag 7 maart mondelinge vragen aan het college over dit onderwerp.

Lees verder
24 februari 2016

SP steunt Woonlastenfonds

De gemeenteraad debatteerde maandag 22 februari over plannen voor een woonlastenfonds voor mensen die voor het invoeren van het passend toewijzen een te dure sociale huurwoning hebben gekregen.  Huurders die tussen 2012 en 2016 een te dure huurwoning hebben gekregen en een inkomen tot 110 procent van het sociale minimum hebben komen voor het fonds in aanmerking. De gemeente stelt 200.000 beschikbaar voor het plan.

Lees verder
16 februari 2016

SP wil vervolggesprek rond pilot Zilveren Kruis Achmea

Zilveren Kruis Achmea is in Zwolle een omstreden pilot gestart waarbij per wijk één zorgaanbieder de wijkverpleging biedt. De SP heeft in de Tweede Kamer al twee maal geprobeerd de pilot te voorkomen. Maar staatssecretaris Van Rijn van de PvdA bleek ongevoelig en liet de pilot toch toe. Zo ging de pilot begin januari 2016 van start.

Lees verder
6 februari 2016

Voor vrije sluitingstijden horeca

De Zwolse SP heeft samen met VVD, D66, GroenLinks, PvdA en Swollwacht een initiatiefvoorstel ingediend om vrij sluitingstijden in Zwolle mogelijk te maken. Met het voorstel kunnen horeca-bedrijven onder voorwaarden openblijven tot 8.00 uur 's ochtend.

Lees verder
22 januari 2016

SP Zwolle geschokt over ontslagen Vérian

De SP in de Zwolse gemeenteraad is bijzonder bezorgd over het aangekondigde ontslag van 38 Zwolse thuiszorgmedewerkers bij de zorgorganisatie Vérian. Opnieuw verdwijnen in Zwolle banen in de zorg en verliezen clienten hun vast hulp.

Lees verder
17 januari 2016

SP Zwolle verbaasd over evaluatie RTV ZOo

De SP Zwolle heeft met verbazing kennis genomen van het besluit van het college van B&W in Zwolle om RTV ZOo zelf een evaluatie uit te laten voeren. In het raadsbesluit van maart 2015 om RTV Zoo een omroep-licentie te verlenen was opgenomen dat er een evaluatiemoment zou plaatsvinden, uitgevoerd door een externe partij, om te kijken of RTV ZOo aan de kwaliteitseisen voldoet. Nu blijkt dat RTV ZOo deze evaluatie zelf mag uitvoeren.

Lees verder
12 januari 2016

Gele kaart voor Wethouder Brink over WOZ-informatie

De SP in de Zwolse gemeenteraad uitte gisteravond felle kritiek op wethouder Brink tijdens het debat over belastingkantoor GBLT. Volgens de partij heeft de wethouder de gemeenteraad veel te beperkt geïnformeerd over de omvang van de problemen met WOZ-taxatie bij GBLT in 2014 en 2015.

Lees verder
20 december 2015

SP voert actie in de brinkhoek

Foto: Yvonne Schutte/SP

Vandaag (zaterdag) voerde de SP actie in de wijk Brinkhoek. De Brinkhoek blijkt uit SP-onderzoek de rijkste wijk van de stad te zijn. SP-ers deelden 'cadeaus' uit aan de bewoners. In elk pakje zit een standaard brief die bewoners naar de gemeenteraad kunnen sturen, waarin ze aangeven geen bezwaar hebben tegen iets meer OZB-belasting.

Lees verder
18 december 2015

SP deelt uit in villawijk Brinkhoek in Zwolle

Foto: SP

De Zwolse SP zal op zaterdag 19 december ‘kerstcadeaus’ uitdelen in de Zwolse wijk Brinkhoek. De cadeaus bevatten echter een oproep aan de meeste vermogenden in de stad om meer belasting te betalen, om daarmee iets te kunnen doen aan het groeiende armoedeprobleem in de stad.

Lees verder

Pagina's