h
21 december 2016

Weer buurten voor het zorgfonds

Foto: SP

Zaterdagmorgen is de SP Zwolle weer gaan buurten in de Pierik. Om steun te vragen voor het Nationaal ZorgFonds en uiteraard om een praatje te maken met de inwoners in deze wijk.

Lees verder
9 december 2016

Laat zwerfjongeren niet in de kou staan

De SP in Zwolle is bezorgd over de situatie dat er te weinig opvangplekken voor zwerfjongeren in de stad lijken te zijn. De partij wijst op de kwetsbare situatie van deze groep en dringt bij het college aan op maatregelen.

Lees verder
8 december 2016

Zorgen over passend onderwijs in Zwolle

De Zwolse SP maakt zich zorgen over de invoering van het passend onderwijs in Zwolle. Aanleiding hiervoor is een advies van de Onderwijsraad en de reactie van de Zwolse scholen hierop. De SP is bang dat doordat scholen in Zwolle allemaal alle vormen van ondersteuning willen aanbieden, de kwaliteit van de ondersteuning achteruit gaat. In schriftelijke vragen vraagt de SP het college om regie.

Lees verder
7 december 2016

Harry van Bommel in debat in Zwolle

SP-kamerlid Harry van Bommel zal vrijdag 9 december in debat gaat met Thierry Baudet van het Forum voor democratie. Onderwerpen zullen onder andere zijn Europa, de rol van de NAVP en internationale betrekkingen. Locatie: Dominikanenklooster, Assendorperstraat 29. Aanvangstijd: 20.00

Lees verder
19 november 2016

SP in gesprek bij Driezorg

Zaterdag 19 november gaan SP-activisten onder leiding van SP-raadslid Sandra Drost in gesprek met personeel, werknemers en bezoekers bij de Driezorg-instelling de Rivierenhof in de Aa-landen in Zwolle. Aanleiding is de aanhoudende zorgwekkende berichtgeving over Driezorg.

Lees verder
19 november 2016

Zorg dat je erbij bent!

Het Nationaal ZorgFonds, een initiatief van de SP, is inmiddels het gesprek van de dag onder vele mensen. In nieuwsprogramma's wordt gesproken over het onrechtvaardige eigen risico in de zorg. Wetenschappers en economen doen hun best om hetzij de marktwerking in de zorg te bestrijden, of angstvallig toch maar een beetje te verdedigen.

Lees verder
13 november 2016

Buurten in de Pierik

Foto: SP

Zaterdagmorgen was het de tijd om te gaan buurten in de Pierik. Om steun te vragen voor het Nationaal ZorgFonds en uiteraard om een praatje te maken met de inwoners in deze wijk.

Lees verder
11 november 2016

SP Zwolle: Een betere toekomst in minder armoede.

Foto: Nynke Vissia / www.sp.nl
Bij de behandeling van de Zwolse begroting voor 2017 heeft de SP vijf voorstellen gedaan om mensen die dagelijks in armoede moeten leven, te ondersteunen. En waardoor mensen met een taalachterstand weer een kans voor de toekomst krijgen.
 
1. Ophogen van de armoedegrens. Dus zorgen dat meer mensen gebruik kunnen maken van de bestaande armoederegelingen.
 
2. Aanvullend op de bestaande regelingen, een declaratiefonds instellen. Waardoor het voor mensen rond het sociaal minimum mogelijk wordt mee te doen aan het verenigingsleven. Dus mee te doen bij sport en cultuur. Net als de andere inwoners in Zwolle.
 
3. Het verstrekken van een abonnement op de Stadkamer. Waardoor de minst bedeelden in onze stad ook toegang krijgen tot (kennis van) literatuur, kunst, educatie en cultuur. En daarmee een basis kunnen leggen voor hun taalvaardigheid en zelfredzaamheid.
 
4. Een daadwerkelijk en concreet kindpakket invoeren. We kennen in Zwolle al een aantal goede regelingen voor kinderen in armoede. Maar ook met die regelingen komen mensen niet rond. Door een concreet kindpakket in te stellen (met bijvoorbeeld kledingbonnen), geven we ook de jongste inwoners in onze stad een menselijke start van hun leven. 
 
5. Extra hulp / geld voor laaggeletterden en mensen met een taalachterstand. Daarmee krijgen zij niet alleen meer kans op de arbeidsmarkt maar zal ook hun dagelijks leven en welzijn verbeteren. 
 

Zie hieronder de gehele spreektekst van SP-fractievoorzitter Frank Futselaar:
 

De Geest van Thorbecke.

Lees verder
3 november 2016

SP bezorgd over toekomst Driezorg

De SP-fractie heeft opnieuw vragen gesteld over de situatie bij zorgorganisatie Driezorg. Dit naar aanleiding van het bericht dat twee leden van de raad van toezicht hun functie per direct hebben neergelegd.

Lees verder
28 oktober 2016

Succes SP: Ophalen grof huisvuil en kwijtschelding minima blijven overeind

Foto: SP

Maandag heeft de gemeenteraad een nieuw afvalbeleid vastgesteld. Heikel punt vormt het invoeren van prijsprikkels (diftar) waar de SP eerder al een petitie tegen startte. Enkele belangrijke SP moties werden aangenomen. Ondanks enkele wijzigingen stemde de SP tegen het plan.

Lees verder

Pagina's