h
20 januari 2015

Oproep SP: in Zwolle dit jaar geen huurverhoging

De Zwolse SP vraagt in een open brief aan de drie Zwolse woningbouwcorporaties om komend jaar geen huurverhoging door te voeren in de stad. Aanleiding is dat de afgelopen jaren meerdere forse huurverhogingen zijn doorgevoerd en dat blijkt dat lage inkomens steeds meer in de knel komen met hun woonlasten.

Lees verder
11 januari 2015

SP Zwolle: werk in plaats van verplichte tegenprestatie

De Zwolse SP wil een positieve verandering zien in de wijze waarop de gemeente Zwolle uitkeringsgerechtigden benadert. De SP fractie ziet in toenemende mate een beleid dat gericht is op het verlenen van een verplichte tegenprestatie. Terwijl uitkeringsgerechtigden juist actief door de gemeente geholpen zouden moeten worden bij het vinden van werk.

Lees verder
8 januari 2015

SP Zwolle roept op tot protest Charlie Hebdo

De SP in Zwolle roept stadgenoten op om vanaf 18.00 uur op het Oude Kerkplein samen te komen op onze afschuw uit te spreken over de aanslag op het satirische tijdschrift Charlie Hebdo in Parijs.

Lees verder
17 december 2014

Politiesteunpunten Zwolle behouden

De fractie van de SP in de Zwolse gemeenteraad is zeer bezorgd over het voornemen van minister Opstelten om massaal politiesteunpunten te sluiten. De partij vindt het onverteerbaar en contraproductief dat de meeste Zwolse locaties verloren dreigen te gaan. De SP wil dat het Zwolse stadsbestuur zich actief inzet om locaties te behouden en heeft hierover vragen gesteld aan het college.

Lees verder
7 december 2014

ROOD Zwolle voert actie tegen huisjesmelkers

ROOD, de jongerenorganisatie van de SP gaat komende maandag weer de buurten in om bij studentenhuizen misstanden aan te kaarten. De Zwolse afdeling van ROOD doet dit in het kader van de “huisjesmelker van het jaar-verkiezing”. Studenten en starters worden aangemoedigd hun huisbazen aan te melden als  ze onrechtvaardig behandeld worden.

Lees verder
6 december 2014

Op straat voor de zorg in Zwolle

Foto: SP

Vandaag zijn SP-leden in Holtenbroek en Zwolle-Zuid op straat gegaan om het winkelend publiek op de hoogte te stellen van het SP-meldpunt voor misstanden in de zorg. Kabinet en gemeente vinden dat mensen veel meer zelf moeten doen, al zijn ze daar lang niet altijd toe in staat. Op 1 januari gaat de gemeente over zaken als thuiszorg, jeugdzorg en zorg voor chronisch zieken, maar het is maar de vraag of de gemeente daar klaar over is. Daarom roept de SP mensen op problemen te melden.

Lees verder
5 december 2014

Meldpunt Zorg in Zwolle

Vanaf 1 januari 2015 vinden de zogeheten decentralisaties van de zorg plaats. Gemeenten worden dan verantwoordelijk voor jeugd- en gehandicaptenzorg plus de zorg voor ouderen en langdurig zieken. Dit gaat gepaard met forse bezuinigingen. Bovendien kunnen erg veel -vaak kwetsbare- ouderen straks niet meer terecht in een verzorgingshuis als de Wet Langdurige Zorg (WLZ) in werking treedt. Mensen met een “lichtere” zorgindicatie komen nu al niet meer in aanmerking. In totaal zullen zo’n 800 verzorgings- en verpleeghuizen dicht gaan. De zorg voor al deze ouderen komt óók bij de gemeenten te liggen, die vaak nu al korten op het aantal uren thuiszorg. De afgelopen maanden hebben honderden Zwollenaren hun bezorgdheid over de veranderingen al geuit door het tekenen van de petitie tegen de sluiting van verzorgingshuizen en de petitie tegen de ontslagen bij de thuiszorg. Daarnaast ontvangen wij steeds meer signalen van ongeruste mensen die geraakt worden door de nieuwe situatie.

Lees verder
5 december 2014

SP Zwolle opent zaterdag meldpunt zorg

De Zwolse SP opent een meldpunt voor misstanden in de zorg in het kader van de decentralisaties.  Op 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg, gehandicaptenzorg, zorg voor ouderen en zorg voor langdurig zieken. De SP wil graag dat Zwollenaren aangeven waar het misloopt bij de overgang naar de nieuwe situatie. Ook positieve ervaringen zijn natuurlijk welkom.

Lees verder
30 november 2014

SP: geef de WEZO toekomst

De fractie van de SP wil dat sociale werkvoorziening WEZO in de toekomst een volwaardige gemeentelijk uitvoeringsorganisatie voor re-integratie en beschut werk wordt. Bij de komende gemeenteraadsvergadering maandag zal de SP hiervoor pleiten.

Lees verder
25 november 2014

SP stemt tegen participatiewet

De SP in de Zwolse gemeenteraad heeft gisteren tegen de participatiewet gestemd. Door deze wet zal het niet langer mogelijk zijn voor mensen met een arbeidshandicap om in te stromen bij de sociale werkplaats WEZO. Daarnaast is er een onrechtvaardige massale herkeuring van mensen met een WAJONG-uitkering. De SP is het ook oneens met de verplichte tegenprestatie voor mensen met een uitkering. 

Lees verder

Pagina's