h
24 mei 2013

Onze Grote Zorg!

Onze Grote Zorg!
Doe mee aan de demonstratie op 8 juni in Amsterdam

Ondanks groot protest wil het kabinet Rutte nog steeds ruim 170.000 mensen hun thuiszorg afnemen. Dat kost meer dan 50.000 mensen hun baan. Rutte is van plan om verzorgingshuizen te sluiten en fors te bezuinigen op onder meer de dagbesteding en de gehandicaptenzorg. Daarom gaan we door met actievoeren. Kom ook op 8 juni naar Amsterdam.

Lees verder
17 mei 2013

SP wil opheldering over werken met behoud van uitkering

De SP wil snel duidelijkheid van wethouder van As (CU) over bijstandsgerechtigden die werk moeten aanvaarden waar geen salaris tegenover staat maar waarbij ze alleen hun uitkering behouden. De partij wil weten hoe er tegemoet wordt gekomen aan de individuele omstandigheden van bijstandsgerechtigden. Het blijkt dat er bijstandsgerechtigden zijn die zich meerdere keren per dag moeten melden bij de sociale dienst. Ook moeten bijstandsgerechtigden naast een werkweek van 32 uur, minimaal 25 sollicitaties verrichten, in een tijd waarin er nauwelijks vacatures zijn.

Lees verder
2 mei 2013

SP: slechte huizen eerst slopen

De raadsfractie van de SP in Zwolle heeft aan het gemeentebestuur vragen gesteld over onderzoek naar het uitstel van de sloop van woningen in Dieze-Oost. De SP stelt dat het hier gaat om slechte woningen met een ongezonde leefomgeving en dat –mede gezien de toezeggingen die er zijn gedaan aan bewoners - het raar is de sloop uit te stellen.

Lees verder
25 april 2013

SP start grootschalig onderzoek onder bijstandsgerechtigden

De SP is een onderzoek gestart onder bijstandsgerechtigden. De werkloosheid is in Nederland historisch hoog. Steeds meer mensen zijn aangewezen op het vangnet van de bijstand. Een ander deel van de bijstandsgerechtigden zijn langdurig aangewezen op de bijstand. Maar dit vangnet gaat steeds weer op de schop. Ook Zwolle zet bijstandsgerechtigden aan het werk, zonder eerlijk loon of fatsoenlijk contract. Het rijk kort op de hoogte van de bijstandsuitkering. De SP in Zwolle roept daarom bijstandsgerechtigden om mee te doen met het onderzoek. SP fractievoorzitter Tjitske Siderius: 'Het is tijd om van bijstandsgerechtigden te horen wat ze ervan vinden. Hoe goed is de dienstverlening, tegen welke problemen lopen ze aan, en welke oplossingen zien ze voor zich?’

Lees verder
21 april 2013

SP: zorgen om Holtenbroek III

De Zwolse SP maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in Holtenbroek III. Uit buurtonderzoek in verschillende straten in de wijk blijkt dat veel bewoners het idee hebben dat de veiligheidssituatie aan het verslechteren is. Ook meldden de bewoners een groot aantal inbraken in de afgelopen maanden.

Lees verder
10 april 2013

SP raadslid geschokt door kortingenfestival en behandeling sociale dienst

Wethouder van As (CU) koning van de kortingen

Een bezoek aan de sociale dienst (afdeling sociale recherche) is SP raadslid Tjitske Siderius niet in de koude kleren gaan zitten. De fractievoorzitter van de SP ging – op persoonlijke titel- mee op gesprek met een cliënt. Toen het raadslid vragen stelde over de wettelijke verandering van de plichten van de cliënt, werd zij halverwege het gesprek door de sociaal rechercheur gesommeerd haar identiteitsbewijs te overleggen en werd haar gevraagd te melden of zij zelf een uitkering bij de sociale dienst heeft. Bovendien werd haar te verstaan gegeven dat zij 'de zaak van cliënt zou schaden met deze vragen over wetsartikelen.'

Lees verder
7 april 2013

SP: belofte aan bewoners Dieze Oost moet worden nagekomen

De SP wil dat de beloftes die zijn gedaan aan de bewoners in de Hemerkenstraat, Regelandisstraat en van Ummenstraat worden nagekomen. Vorig jaar heeft woningbouwcorporatie SWZ besloten om de woningen te slopen, omdat de woningen in zeer slechte staat zijn. Ook uit onderzoek van de SP bleek dat de woningen koud, tochtig en een gevaar voor de volksgezondheid zijn. De SP kon daarom onder voorwaarden instemmen met de sloop van deze woningen.

Lees verder
3 april 2013

SP wil duidelijkheid over banen bij de Wezo

De fractie van de SP in de gemeenteraad wil duidelijkheid over de toekomst van werknemers van de Wezo die een tijdelijk contract hebben. Veel tijdelijke contracten worden niet verlengd of slechts verlengd tot 1 januari 2014. Deze werknemers en de mensen die op de wachtlijst staan voor de Wezo verkeren in grote onzekerheid over hun toekomst na invoering van de Participatiewet. De SP heeft schriftelijke vragen over de kwestie ingediend.

Lees verder
28 maart 2013

SP strijdt voor behoud van goede thuiszorg

De SP wil dat de bezuinigingen op de thuiszorg, de AWBZ en de dagbesteding direct van tafel worden geveegd. Het kabinet wil met een pakket van maatregelen de bezuinigingen halen bij de hulpbehoevenden van Nederland. Zo wordt het budget voor de hulp in het huishouden met 75% gekort en wordt de dagbesteding totaal geschrapt. De SP vindt het niet kunnen dat in een rijk land als Nederland zulke onfatsoenlijke maatregelen worden betroffen.

Lees verder
19 maart 2013

SP: vragen over extra daklozenopvang Zwolle Zuid

De fractie van de SP in de gemeenteraad van Zwolle heeft vragen gesteld over de plannen van de gemeente om extra opvangplekken voor daklozen te realiseren in de locatie van het Leger des Heils aan de Burgemeester van Walsumlaan in Zwolle Zuid. Onlangs is er een bijeenkomst geweest met buurtbewoners, die zeer emotioneel verliep. Veel bewoners van Hanzeland ondervinden nu al overlast van de huidige opvang.

Lees verder

Pagina's