h
13 maart 2013

ROOD overvalt Deltion College

De jongerenpartij van de SP Zwolle, ROOD, spreekt zich aankomende vrijdag 15 maart samen met het actiecomité Deltion College uit tegen het wetsvoorstel om de studiefinanciering af te schaffen. De studenten voelen zich beroofd van hun toekomst.

Lees verder
13 maart 2013

SP wil renovatie van portiekwoningen Binnengasthuisstraat

De SP wil van het stadsbestuur weten wat de stand van zaken is in de Binnengasthuisstraat. Woningstichting Openbaar Belang is daar gestart met een project om de woningen te renoveren en energiezuinig te maken. Er zijn 16 huurwoningen samengevoegd tot 8 koopwoningen. Het onttrekken van deze huurwoningen aan de markt zou worden gecompenseerd door de 12 portiekwoningen aan het begin van de straat te slopen en te vervangen door nieuwbouwwoningen. Nu blijkt echter dat de 16 appartementen wel zijn samengevoegd tot koopwoningen, maar dat de woningstichting niet van plan is om de 12 portiekwoningen de komende 10 jaar te renoveren of te vervangen.

Lees verder
10 maart 2013

SP zet vraagtekens bij WOZ-waarde

De Zwolse SP wil van wethouder Piek (PvdA) weten hoe de berekening van de WOZ-waarden tot stand is gekomen. De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten om de belastingopbrengst gelijk te houden en niet te verhogen. Toch zijn diverse Zwollenaren geconfronteerd met een forse stijging van de WOZ-waarde van hun huis en daarmee met een stijging van de Onroerend ZaakBelasting (OZB). Ondanks dat de waarde van het totaal aantal woningen in Zwolle vorig jaar is gedaald van 11,6 naar 11,3 miljard worden een aantal huizenbezitters geconfronteerd met een stijging van de WOZ-waarde van bijna 20%.

Lees verder
2 maart 2013

SP: Tientje van Ward moet van tafel!

De SP wil dat het persoonlijke project van Wezo-directeur Ward Verkuylen per direct wordt stilgelegd. De directeur van de Wezo wil dat alle personeelsleden van de Wezo € 10 per jaar doneren aan een particulier fonds. Vanuit dit particuliere fonds moeten dan detacheringsplekken worden georganiseerd op een zorgboerderij en kringloopwinkels.

Lees verder
22 februari 2013

Actie SP: groeten uit de sociale werkplaats!

Komende zaterdag 23 februari zal de SP in de Diezerstraat mensen vragen om een ansichtkaart 'Groeten uit de sociale werkplaats' te tekenen. De ansichtkaart wordt naar het kabinet gestuurd om ze te laten weten dat de nieuwe participatiewet zal leiden tot het einde van de sociale werkplaatsen in Nederland.

Lees verder
18 februari 2013

SP stelt opnieuw vragen wachtgeld wethouder Berkhout

De Zwolse SP heeft vandaag opnieuw vragen aan het college gesteld over het wachtgeld voor oud-wethouder Berkhout (VVD). Inmiddels is de heer Berkhout al twee jaar geen wethouder meer, maar er lijkt nog altijd geen zicht op een permanent betaalde functie. Consequentie is dat de Zwolse belastingbetaler, in de vorm van wachtgeld, blijft bijpassen.

Lees verder
10 februari 2013

SP wil dat Sassenpoort publiek bezit blijft

De fractie van de SP in Zwolle is bijzonder verontrust over het bericht van minister Bussemaker aan de Tweede Kamer dat de Zwolse Sassenpoort op een lijst staat van monumenten die in aanmerking komen om door het Rijk afgestoten te worden. De SP wil dat het college garandeert dat de Sassenpoort in publieke handen blijft.

Lees verder
10 februari 2013

SP en Swollwacht: handelswijze Dannenberg bedenkelijk

De SP en Swollwacht zijn niet te spreken over de handelswijze van wethouder Dannenberg (CDA) rondom het Ipad project voor ouderen. De partijen hebben een verzoek tot interpellatie ingediend zodat de wethouder zijn handelswijze kan toelichten. De afgelopen weken was er veel ophef over de kosten (€ 87.000) van een project waarbij 30 ouderen een Ipad kregen om bijvoorbeeld geheugenspelletjes te doen en digitaal koffie met elkaar te drinken. In het debat over het project vielen afgelopen maandag in de gemeenteraad harde woorden.

Lees verder
4 februari 2013

SP: Dannenberg kan geen cijfers personeel leveren

De Zwolse SP is zeer verbaasd dat wethouder Dannenberg (CDA) geen concrete cijfers kan leveren over het aantal mensen met een beperking in dienst van de Gemeente Zwolle. SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius vroeg tot driemaal toe cijfers op bij de wethouder over het aantal mensen met een indicatie voor de sociale werkplaats in vaste dienst bij de gemeente Zwolle. Gisteren kreeg zij van de wethouder te horen dat de gemeente op korte termijn niet in staat is om deze cijfers te leveren.

Lees verder
31 januari 2013

Aantal hulpvragers bij SP-hulpdienst gestegen met 30%

De hulpdienst van de Zwolse SP heeft het afgelopen jaar veel werk verzet. In vergelijking met vorig jaar is het aantal hulpvragers met 30% gestegen. De hulpdienst behandelt vragen en problemen van Zwollenaren met werk, wonen, inkomen of belastingen. De medewerkers proberen samen met de hulpvrager een oplossing te zoeken.

Lees verder

Pagina's