h
18 januari 2014

Zwollenaren laten Groningen niet zakken

In het kader van de SP-actie “Laat Groningen niet zakken” stonden vandaag Zwolse en Groningse SP’ers in de Diezerstraat. Zij informeerden het winkelend publiek over de grote problemen die de aardgasboringen in Groningen opleveren en de schandelijke wijze waarop het VVD/PvdA-kabinet met de Groningers om gaat.

Lees verder
17 januari 2014

Zwolle laat Groningen niet zakken

Met een online campagne en een toer door Nederland organiseert de SP solidariteit met Groningen. In die provincie is sprake van aardbevingen als gevolg van gaswinning en het wegtrekken van werkgelegenheid. Groningse SP’ers voeren samen met hun Zwolse partijgenoten actie.

Lees verder
15 januari 2014

Actie tegen leegstand Binnenstad nodig

De Zwolse SP maakt zich zorgen om de groeiende leegstand van winkels de stad. Deze loopt gelijk op met het landelijk gemiddelde: van 6,3 procent begin 2013 naar 6,9 procent nu. Daarnaast ziet de partij in de binnenstad, het visitekaartje van Zwolle, steeds meer langdurige leegstand.

Lees verder
9 januari 2014

Schimmelschandaal SWZ woekert voort

Woningbouwcorporatie SWZ wil niets meer aan de schimmelhuizen in Dieze-Oost doen. Dat blijkt uit een brief die SWZ naar de SP heeft gestuurd. De partij heeft in december nieuw buurtonderzoek gedaan in de Isaac van Hoornbeekstraat. Uit dit onderzoek bleek, even als uit eerdere onderzoeken, dat een deel van de huizen ernstige overlast heeft van schimmel in de woon-, slaap-, en badkamer. Ondanks de belofte van SWZ uit 2012 om het schimmelprobleem aan te pakken, blijkt dat schimmel nog schering en inslag is in de straat. Zeker 30% van de bewoners heeft nog last van schimmel.

Lees verder
4 januari 2014

SP: opnieuw vertraging uitbetaling PGB onacceptabel

De SP wil snel opheldering van wethouder Dannenberg (CDA) over de vertraging in de uitbetaling van het persoonsgebonden budget (PGB) voor de hulp in het huishouden. PGB-houders kunnen met deze vergoeding de hulp in het huishouden zelf inkopen en uitbetalen aan de persoon die de zorg verleend. Vorig jaar waren er grote problemen met de uitbetaling van het PGB en toen beloofde Dannenberg beterschap. Hij zou maatregelen nemen om problemen in de toekomst te voorkomen. Ook dit jaar is de PGB nog niet betaald in januari. Hierdoor komen PGB houders en de personen die de zorg verlenen in financiële problemen. De SP vindt dit onacceptabel.

Lees verder
3 januari 2014

Opheldering over ambtenarensalarissen boven Balkenendenorm

De SP in Zwolle wil van het gemeentebestuur weten waarom er nog altijd externen worden ingehuurd tegen salarissen die boven de Balkenendenorm liggen. De SP vindt de afhankelijkheid van externe inhuur onwenselijk en belastinggeld uitgeven aan topsalarissen onacceptabel.

Lees verder
20 december 2013

SP: nog steeds schimmelhuizen in Dieze Oost

De Isaac van Hoornbeekstraat kampt nog steeds met veel schimmeloverlast. Afgelopen maand is de SP opnieuw op bezoek geweest in Dieze Oost om met bewoners te spreken over de oplossing van de schimmelproblematiek. Na een grondig buurtonderzoek van de SP heeft de directie van SWZ in januari 2012 toegezegd om met een collectief plan te komen tegen de schimmel. Dat plan bestaat helaas (nog steeds) uit een pot verf om de schimmelplekken weg te witten. Na enkele maanden zijn de muren weer zwart van de schimmel. De SP vraagt SWZ opnieuw om opheldering.

Lees verder
17 december 2013

SP start meldpunt WorkFast na signalen ernstige misstanden

De SP in Zwolle start een meldpunt naar het project WorkFast van de sociale dienst. Sinds 2009 maakt de gemeente Zwolle gebruik van de diensten van WorkFast om bijstandsgerechtigden via een intensief traject aan betaald werk te helpen. Bijstandsgerechtigden moeten zich intensief inzetten en tot wel 25 keer per week solliciteren.

Lees verder
9 december 2013

SP: opnieuw verwarring over collectieve zorgverzekering

De SP heeft opnieuw vragen moeten stellen over de collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Net als vorig jaar heeft het versturen van de zorgpolis aan mensen die deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente Zwolle voor grote verwarring gezorgd. Op de website van de gemeente Zwolle staat dat de premie voor deze zorgpolis € 121,50 per maand bedraagt. Mensen hebben echter een polisoverzicht ontvangen tot wel € 141,56. Dit betekent dat zij per jaar € 240 meer kwijt zijn aan de zorgpremie dan was voorgespiegeld door het stadsbestuur.

Lees verder
30 november 2013

Snel duidelijkheid asbest in Zwolse scholen

De gemeenteraadsfractie van de SP wil snel duidelijkheid over de mate waarop asbest aanwezig is in Zwolse scholen. Directe aanleiding is het tijdelijk sluiten van het Thorbecke college na een asbestonderzoek. De SP stelt dat er op alle scholen al een inventarisatie op asbest had moeten plaatsvinden. De partij zal hierover bij de volgende raadsvergadering mondelinge vragen stellen.

Lees verder

Pagina's