h
7 november 2013

SP vraagt om aanpak Zwolse zorgbaronnen

De SP in Zwolle heeft een (nieuwe) inventarisatie gemaakt naar de topsalarissen in de Zwolse zorgsector. Uit deze inventarisatie blijkt dat er in de zorg behoorlijke bedragen - boven de balkenbendenorm – worden betaald aan bestuurders van zorginstellingen. De bestuurder van Icare (ondertussen onderdeel van Espria) verdient meer dan 3 ton op jaarbasis. Ook thuiszorgorganisatie Carinova betaalt haar bestuurder een fors salaris boven de 2 ton. De SP stelt voor om - in navolging van Rotterdam en Den Haag - bestuurders die per 1 januari 2015 meer verdienen dan 100% van het ministerssalaris te korten op het budget (subsidie).

Lees verder
29 oktober 2013

Zwolse kieslijst SP combinatie van ervaring en nieuw talent.

Vorige week heeft de ledenvergadering van de SP in Zwolle de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. De Zwolse SP is er trots op een sterke lijst te kunnen presenteren met zowel ervaren raadsleden als nieuwe, enthousiaste mensen op verkiesbare plaatsen.

Lees verder
22 oktober 2013

SP: geen preventief fouilleren in Holtenbroek III

De Zwolse SP is fel tegenstander van het plan van de burgemeester om van Holtenbroek III een veiligheidsrisicogebied te maken, waardoor er preventief gefouilleerd mag worden. De SP vindt preventief fouilleren een volstrekt verkeerd middel voor de situatie. De partij wil een spoeddebat over dit besluit.

Lees verder
9 oktober 2013

De afdeling Zwolle organiseert kaderscholing voor actieve SP leden.

Voor nieuwe of nog niet actieve leden wordt een introductie in de SP, waarbij ingegaan wordt op de geschiedenis van de partij maar ook hoe de SP politiek bedrijft en actie voert.
Wanneer: vrijdag 11 oktober, om 20:00
Waar: fractiehuis aan de Sassenstraat
Kosten: er zitten geen kosten aan deze scholing verbonden, men dient wel lid te zijn van de SP.

Lees verder
29 september 2013

SP: besteed extra geld voor armoedebestrijding aan kinderen

De SP wil maandagavond van het stadsbestuur weten hoe zij het extra beschikbaar gestelde geld voor armoedebestrijding gaat besteden. De partij vindt het college op dit punt muisstil en is bang dat het geld (naar schatting € 80.000) wordt ingezet om andere gaten in de begroting te dichten. Volgens de SP moet het stadsbestuur het geld inzetten om de armoede onder kinderen te bestrijden.

Lees verder
27 september 2013

SP: gelukkig met 100 extra sociale huurwoningen

De fractie van de SP is bijzonder verheugd over de aankondiging van woningbouwcorporatie SWZ om hun plannen aan te passen en meer sociale huurwoningen te bouwen. SWZ is tot deze wijziging gekomen na een aangenomen motie van de SP in de gemeenteraad.

Lees verder
25 september 2013

SP: wat kost de Rode Torenbrug nog meer?

De lokale SP wil van wethouder Vedelaar weten wat nu de precieze kosten zijn van de aanleg van de Rode Torenbrug. De brug bij het Maagjesbolwerk had in het voorjaar al geopend moeten zijn, maar ligt er nog steeds ongebruikt bij. Inmiddels is er juridisch steekspel ontstaan, waarin de gemeente externe deskundigen wil laten vaststellen wie verantwoordelijk is voor de fouten in de brug.

Lees verder
22 september 2013

SP wil Zwolle als ontslagvrije zone voor de thuiszorg

De SP vindt dat Zwolle geen preventieve ontslagen in de thuiszorg mag accepteren. Hiervoor dient de lokale fractie morgen een voorstel in. ´Dat er zorginstellingen zijn die hun personeel met collectief ontslag sturen terwijl het werk er is en het geld voor de thuiszorg gewoon beschikbaar is, is volgens de partij niet te verkopen. Nadat Sensire in de Achterhoek aankondigde 1150 mensen te willen ontslaan, bleek al snel een zorginstelling in de regio Rotterdam te volgen. SP-raadslid Tjitske Siderius wil geen preventieve ontslagen in Zwolle. Zij vraagt wethouder Dannenberg om Zwolle uit te roepen tot ontslaggolfvrije gemeente voor de thuiszorg.

Lees verder
12 september 2013

21 september: dag van de ommezwaai. Kom ook!

Tientallen organisaties hebben onder het kopje ‘Stop de bezuinigen’ het initiatief genomen om op 21 september om 13 uur samen te komen op het Beursplein in Amsterdam. Daarmee willen zij laten zien dat het anders kan en anders moet. Dat is heel waardevol. SP-leider Emile Roemer: ‘Ik ga naar Amsterdam om duidelijk te maken dat we het samen moeten doen, met iedereen die wil investeren in zorg, werk, onderwijs, cultuur en innovatie. Ik nodig je bij deze uit: kom ook naar Amsterdam.’

Lees verder
4 september 2013

SP: onacceptabele beloning Zwolse topbestuurders

De Zwolse SP wil dat er een graaigrens wordt ingesteld voor bestuurders in de publieke sector in Zwolle. Aanleiding hiervoor is onderzoek dat de partij deed naar inkomens van een aantal bestuurders van lokale en regionale publiek gefinancierde organisaties. De SP is van mening dat een moreel appel niet langer voldoende is.

Lees verder

Pagina's