h
21 april 2013

SP: zorgen om Holtenbroek III

De Zwolse SP maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in Holtenbroek III. Uit buurtonderzoek in verschillende straten in de wijk blijkt dat veel bewoners het idee hebben dat de veiligheidssituatie aan het verslechteren is. Ook meldden de bewoners een groot aantal inbraken in de afgelopen maanden.

Lees verder
10 april 2013

SP raadslid geschokt door kortingenfestival en behandeling sociale dienst

Wethouder van As (CU) koning van de kortingen

Een bezoek aan de sociale dienst (afdeling sociale recherche) is SP raadslid Tjitske Siderius niet in de koude kleren gaan zitten. De fractievoorzitter van de SP ging – op persoonlijke titel- mee op gesprek met een cliënt. Toen het raadslid vragen stelde over de wettelijke verandering van de plichten van de cliënt, werd zij halverwege het gesprek door de sociaal rechercheur gesommeerd haar identiteitsbewijs te overleggen en werd haar gevraagd te melden of zij zelf een uitkering bij de sociale dienst heeft. Bovendien werd haar te verstaan gegeven dat zij 'de zaak van cliënt zou schaden met deze vragen over wetsartikelen.'

Lees verder
7 april 2013

SP: belofte aan bewoners Dieze Oost moet worden nagekomen

De SP wil dat de beloftes die zijn gedaan aan de bewoners in de Hemerkenstraat, Regelandisstraat en van Ummenstraat worden nagekomen. Vorig jaar heeft woningbouwcorporatie SWZ besloten om de woningen te slopen, omdat de woningen in zeer slechte staat zijn. Ook uit onderzoek van de SP bleek dat de woningen koud, tochtig en een gevaar voor de volksgezondheid zijn. De SP kon daarom onder voorwaarden instemmen met de sloop van deze woningen.

Lees verder
3 april 2013

SP wil duidelijkheid over banen bij de Wezo

De fractie van de SP in de gemeenteraad wil duidelijkheid over de toekomst van werknemers van de Wezo die een tijdelijk contract hebben. Veel tijdelijke contracten worden niet verlengd of slechts verlengd tot 1 januari 2014. Deze werknemers en de mensen die op de wachtlijst staan voor de Wezo verkeren in grote onzekerheid over hun toekomst na invoering van de Participatiewet. De SP heeft schriftelijke vragen over de kwestie ingediend.

Lees verder
28 maart 2013

SP strijdt voor behoud van goede thuiszorg

De SP wil dat de bezuinigingen op de thuiszorg, de AWBZ en de dagbesteding direct van tafel worden geveegd. Het kabinet wil met een pakket van maatregelen de bezuinigingen halen bij de hulpbehoevenden van Nederland. Zo wordt het budget voor de hulp in het huishouden met 75% gekort en wordt de dagbesteding totaal geschrapt. De SP vindt het niet kunnen dat in een rijk land als Nederland zulke onfatsoenlijke maatregelen worden betroffen.

Lees verder
19 maart 2013

SP: vragen over extra daklozenopvang Zwolle Zuid

De fractie van de SP in de gemeenteraad van Zwolle heeft vragen gesteld over de plannen van de gemeente om extra opvangplekken voor daklozen te realiseren in de locatie van het Leger des Heils aan de Burgemeester van Walsumlaan in Zwolle Zuid. Onlangs is er een bijeenkomst geweest met buurtbewoners, die zeer emotioneel verliep. Veel bewoners van Hanzeland ondervinden nu al overlast van de huidige opvang.

Lees verder
13 maart 2013

ROOD overvalt Deltion College

De jongerenpartij van de SP Zwolle, ROOD, spreekt zich aankomende vrijdag 15 maart samen met het actiecomité Deltion College uit tegen het wetsvoorstel om de studiefinanciering af te schaffen. De studenten voelen zich beroofd van hun toekomst.

Lees verder
13 maart 2013

SP wil renovatie van portiekwoningen Binnengasthuisstraat

De SP wil van het stadsbestuur weten wat de stand van zaken is in de Binnengasthuisstraat. Woningstichting Openbaar Belang is daar gestart met een project om de woningen te renoveren en energiezuinig te maken. Er zijn 16 huurwoningen samengevoegd tot 8 koopwoningen. Het onttrekken van deze huurwoningen aan de markt zou worden gecompenseerd door de 12 portiekwoningen aan het begin van de straat te slopen en te vervangen door nieuwbouwwoningen. Nu blijkt echter dat de 16 appartementen wel zijn samengevoegd tot koopwoningen, maar dat de woningstichting niet van plan is om de 12 portiekwoningen de komende 10 jaar te renoveren of te vervangen.

Lees verder
10 maart 2013

SP zet vraagtekens bij WOZ-waarde

De Zwolse SP wil van wethouder Piek (PvdA) weten hoe de berekening van de WOZ-waarden tot stand is gekomen. De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten om de belastingopbrengst gelijk te houden en niet te verhogen. Toch zijn diverse Zwollenaren geconfronteerd met een forse stijging van de WOZ-waarde van hun huis en daarmee met een stijging van de Onroerend ZaakBelasting (OZB). Ondanks dat de waarde van het totaal aantal woningen in Zwolle vorig jaar is gedaald van 11,6 naar 11,3 miljard worden een aantal huizenbezitters geconfronteerd met een stijging van de WOZ-waarde van bijna 20%.

Lees verder
2 maart 2013

SP: Tientje van Ward moet van tafel!

De SP wil dat het persoonlijke project van Wezo-directeur Ward Verkuylen per direct wordt stilgelegd. De directeur van de Wezo wil dat alle personeelsleden van de Wezo € 10 per jaar doneren aan een particulier fonds. Vanuit dit particuliere fonds moeten dan detacheringsplekken worden georganiseerd op een zorgboerderij en kringloopwinkels.

Lees verder

Pagina's