h
11 januari 2013

SP: vertraging uitbetaling PGB onacceptabel

De SP wil snel opheldering van wethouder Dannenberg (CDA) over de vertraging in de uitbetaling van het persoonsgebonden budget (PGB) voor de hulp in het huishouden. PGB-houders kunnen met deze vergoeding de hulp in het huishouden zelf inkopen en uitbetalen aan de persoon die de zorg verleend. In januari bleek de uitbetaling meer dan een week te zijn vertraagd vanwege ‘personele problemen’ bij de gemeente. Hierdoor kwamen PGB houders en de personen die de zorg verlenen in financiële problemen. De SP vindt dit onacceptabel.

Lees verder
10 januari 2013

Wederom vragen over proef parkeerterrein Wehkamp

De fractie van de SP in de Zwolse gemeenteraad heeft opnieuw vragen gesteld over de proef om het parkeerterrein van Wehkamp voor bezoekers aan de Binnenstad open te stellen. De SP wil weten wat de bezettingsgraad van het parkeerterrein is geweest. Onlangs bleek uit eigen onderzoek van de partij dat er grote twijfels bestaan of het beschikbaar stellen van het parkeerterrein van Wehkamp de parkeerdrukte in de Binnenstad ontlast. In de antwoorden op eerdere vragen hierover heeft de wethouder maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen lijken niet het gewenste effect te hebben.

Lees verder
7 januari 2013

SP: zoek bezuinigingen in Spoorzone

De fractie van de SP wil een deel van de bezuinigingen die Zwolle de komende jaren te wachten staan zoeken in een sobere versie van de Spoorzone. Door geld te besparen op het grootste infrastructurele project in de stad van de komende jaren kunnen verdere bezuinigingen op sociaal beleid hopelijk nog worden voorkomen.

Lees verder
4 januari 2013

SP wil opheldering baanverlies bij TSN

De SP in Zwolle wil snel duidelijkheid van de wethouder over de werknemers bij TSN die hun baan verliezen en de honderden cliënten die nu onzeker zijn over hun vaste thuiszorg. De directie van TSN heeft besloten – ondanks toezeggingen aan het personeel – geen tijdelijke contracten te verlengen. Uit een brief van TSN aan cliënten lijkt het erop dat deze ontslagronde een direct gevolg is van de door wethouder Dannenberg (CDA) geïntroduceerde nieuwe werkwijze: de pilot ‘tot uw dienst’. Tijdens de behandeling van deze pilot in de gemeenteraad is er door het stadsbestuur niets gezegd over mogelijke ontslagen. De SP wil snel opheldering hoe de kwaliteit van de thuiszorg voor de cliënten die hun vaste hulp verliezen wordt gegarandeerd. Ook wil de SP voorkomen dat de ontslagen medewerkers in de toekomst hetzelfde werk moeten gaan doen tegen slechtere arbeidsvoorwaarden.

Lees verder
21 december 2012

Feestdagen

17 december 2012

Raad steunt SP: zoeken naar alternatieven dagbesteding

Op voorstel van de SP gaat het stadsbestuur bekijken op welke (alternatieve) wijze de dagbesteding in Zwolle behouden kan blijven. Het Kabinet wil de dagbesteding schrappen. Hierdoor raken ouderen, chronisch zieken en gehandicapten en mensen met een beperking hun dgactiviteiten kwijt. De SP vindt dagbesteding te belangrijk om een stille dood te sterven.

Lees verder
13 december 2012

Overwinning bewoners Pieter Steynstraat

De SP is blij met de successen die de bewoners van de Pieter Steynstraat hebben behaald bij de renovatie van hun flat. De bewoners –die zich verenigd hebben in een bewonerscomité- hadden grote moeite met voorstellen van SWZ over het plaatsen van extra parkeerplaatsen ten koste van het groen. Ook de SP heeft zich binnen en buiten de gemeenteraad hard gemaakt om dat voorstel van de baan te krijgen.

Lees verder
9 december 2012

SP: belastinggeld beeldengroep 'van der Capellen' beter besteed aan opheffen armoede onder 3109 Zwolse kinderen

De SP in Zwolle zal maandag tijdens de gemeenteraadsvergadering voorstellen om de € 100.000 die is gereserveerd om de beeldengroep ‘van der Capellen’ naar Zwolle te halen in te zetten voor de 3109 kinderen die in Zwolle in armoede moeten opgroeien. Om de beeldengroep ‘van der Capellen’ van Rome naar Zwolle te vervoeren is Zwolle een ton kwijt aan Zwols belastinggeld. De SP wil deze ton liever investeren om kinderen die opgroeien in armoede mee te laten doen met sport, cultuur en schoolzwemmen. De partij heeft daarvoor een 5-puntenplan opgesteld.

Lees verder
25 november 2012

SP: schrap forse verhoging zorgpremie voor mensen met een laag inkomen

Mensen met een laag inkomen die deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente moeten in 2013 € 10 per maand per persoon meer gaan betalen aan zorgpremie. De SP wil dat er snel een streep wordt gezet door deze verhoging. 'Als elk dubbeltje telt, kan je niet zonder enige mededeling mensen € 120 per jaar meer aan zorgverzekering laten betalen', aldus SP -fractievoorzitter Tjitske Siderius. De SP wil weten wat de reden is van deze forse verhoging en hoe dit inkomensverlies voor mensen met een laag inkomen wordt gecompenseerd.

Lees verder
21 november 2012

Scholieren gaan op de foto met hun studieschuld

Maandag 19 november was ROOD, jong in de SP op het Carolus Clusius College en Talentstad in Zwolle. Daar konden scholieren op de foto met hun toekomstige studieschuld. “De PvdA en de VVD schaffen de basisbeurs af en voeren een schuldenstelsel in voor nieuwe studenten. Dit leidt ertoe dat studenten afstuderen met gemiddeld 30.000 euro schuld. Daar komen reiskosten nog bovenop, want de OV-kaart wordt ook verleden tijd,” aldus ROOD-woordvoerder Emma Ringelberg. “In plaats van goed onderwijs toegankelijk te maken voor iedereen, wordt het op deze manier een elite hobby.” In tegenstelling tot de enthousiaste scholieren reageerden de scholen fel op de actie van ROOD.

Lees verder

Pagina's